Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Pakkumuskutse Erasmus+ reklaamvideote tootmiseks

Kandideerimise tähtaeg: 07.04.2017 23:59

SA Archimedese noorteagentuur (edaspidi SANA)  soovib tellida Erasmus+ programmi reklaamvideote sarja tootmiseks loovlahenduse, lavastamise, salvestamise ja järeltootmise. Tootmise projekti juhtimise ja võtte korraldamise eest vastutab SANA. Palume Teil esitada oma pakkumine, mis vastab alltoodud kriteeriumidele. Kõige enam punkte saanud (vt pakkumuste hindamine) pakkujaga sõlmime hankelepingu (edaspidi leping).

Lepingu objekt

Lepingu raames tuleb teostada Erasmus+ programmi võimalusi tutvustavad 5 reklaamklippi (edaspidi reklaamid). Reklaamide sisu ehk loovlahenduse pakub töövõtja võttes arvesse Erasmus+ programmi pakutavaid tegevusi: noortevahetused, Euroopa vabatahtlik teenistus, praktika, noorsootöötajate õpiränne ning kõrghariduse õpiränne. Iga reklaamklipi sisu peaks olema võimalik esitada lühikese versioonina: 10 sekundit, keskmise versioonina: 30 sekundit ning täispika versioonina: 2 minutit. Dialoogi olemasolul peab see olema eestikeelne, vajadusel lisatakse subtiitrid.

Nõuded pakkujale

  1. Pakkuja peab esitama SANA-le käsikirja reklaamide sisuga ning seda Tellijaga kooskõlas vajadusel muutma
  2. Pakkuja peab esitatud ning kinnitatud sisu võtteperioodi vältel lavastama ning salvestama
  3. Pakkuja peab valmistama salvestatud materjalist lõpp-produkti, milleks on 5 reklaamklippi, mis on esitatavad 2-minutilisena, 30-sekundilisena ja 10-sekundilisena.

Pakkumus

Palume pakkumuses esitada:

  1. Tootmise kogumaksumus, mis sisaldab kõiki ülesannete täitmiseks vajalikke kulutusi
  2. Omapoolse prognoosi, kui kiiresti ollakse suutelised 1) käsikirja esitamiseks 2) võtteperioodiks ja 3) valmis videote üleandmiseks
  3. Sünopsis reklaamide sisu loovlahenduse kohta
  4. Ülevaade varasemalt tehtud sarnastest reklaam- või videoklippidest

Pakkumiste hindamine

Leping sõlmitakse pakkujaga, kelle pakkumine saab kõrgeimad punktid. Punktiskoor kujuneb järgmiselt:

1) Kõige odavam maksumust hinnatakse 30 punktiga, kallimaid proportsionaalselt vähem.

2) Kõige kiiremat prognoosi hinnatakse 25 punktiga, aeglasemaid sellest proportsionaalselt vähem.

3) Sobivaimat loovlahendust hinnatakse 30 punktiga, vähemsobivaid sellest proportsionaalselt vähem.

4) Kõige kogenenumat tootjat hinnatakse 15 punktiga, vähemkogenenumaid proportsionaalselt vähem.

Palume pakkumused esitada hiljemalt 07.04.2017 kell 23.59 e-posti aadressile regina.rahn@archimedes.ee. Tagasisidet tulemuste kohta anname 10.04  tööpäeva jooksul.