Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

“Toit ja teenindus kahes keeles” – teine päev

Meie projekti teine päev, 26.02.2019, oli täis huvitavaid ja õpetlikke tegevusi. Neil, kes olid abiks köögitoimkonnas, algas päev juba kell 8.15, sest abistati hommikusöögi valmis seadmisel. Teised said rahulikult 15 minutit kauem põõnata. Kui hommikusöök söödud oli, algasid tegevused.

Päeva esimeseks tegevuseks oli keeletund, kus õpiti nii eesti kui ka vene keeles teemakohaseid sõnu ja väljendeid, mis arendasid hiljem ka omavahelist vestlust. Uusi sõnu õpiti kogu päeva vältel ka teiste tegevuste läbi. Teise tegevusena täitsime paarides ankeete, aga seal oli üks tingimus. Eesti keelt kõnelevad noored täitsid venekeelset ankeeti ja vastupidi, aga nad ei täitnud seda mitte enda kohta, vaid oma paarilise kohta. Selle tegevuse läbi arenes osalejate keeleline oskus võõrkeeles, sest ankeet tuli täita võõrkeeles. Samuti arenes osalejate väljendusoskus oma emakeeles, sest tuli teisi abistada.

Nii Sillamäelt tulnud noored kui ka Pärnu noored pidid tegema esitluse oma koduköögi ajaloo kohta. Saime teada palju huvitavaid fakte eesti ja vene köögi erinevustest ning sarnasustest. Näiteks on mõlemal pool tähtsal kohal leib. Samas üheks üllatavaks erinevuseks on see, et eestlased söövad vastlapäeval vastlakukleid, aga venemaal süüakse selle puhul hoopis pannkooke.

Pärastlõunal sõideti Pärnu kesklinna, kus viidi gruppides läbi tänavaküsitlus. Küsitleda tuli viite inimest: nooruk, eakas, mees, naine, töötaja. Igalt inimeselt küsiti vähemalt viis küsimust projekti teemaga seoses. Pärast küsitlust tulime tagasi Raeküla Vanakooli Keskusesse ja analüüsisime saadud vastuseid. Tegime ka statistika, et teada saada, kes vastavad küsitlustele meelsamini ja et arendada enda matemaatilist pädevust. Küsitlusest tuli välja, et venelasi peetakse avatumateks kui eestlasi, enamus on teadlikud eesti- ja vene rahvustoidust ning on neid ise proovinud.

 

Kui analüüsid tehtud said, oli Sillamäelt tulnud noortel aeg kööki mina, sest nemad olid meie selle päeva kokad. Nad valmistasid kapsasuppi, mis oli väga maitsev. Lisaks saime ka õunatükkidega plaadikooki.

Peale õhtusööki oli veel vaja teha viimane pingutus, et otsad kokku tõmmata. Igaüks pidi kirjutama, mida uut ta õppis, aga ta pidi selle siduma võtmepädevustega. Lisaks toimus päeva reflektsioon, kus igaüks avaldas arvamust selle kohta, mis neile ei meeldinud ja mis neile kõige rohkem meeldis.

 

Loe ka meie kohtumise teiste päevade kohta!