Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Hääleta: milline noorte idee muudaks elu Euroopas paremaks?

Märtsis toimusid kõikides Euroopa riikides noorte ideelaborid (IdeaLabs), mille eesmärk oli koguda noortelt ideid ja arvamusi (noorte) elu parandamiseks Euroopas. Kõikide ideelaborite ettepanekuid saab kuni juunini lugeda ja hinnata Euroopa Noorteportaalis.

Eesti ideelaboris arutlesid üle Eesti kokku tulnud noored teemal „Kuidas suurenda noorte osalust ühiskonnaelus?“

Peamiste põhjustena, miks paljud noored täna passiivsed on, nähti ebakindlust ja hirmu oma arvamuse avaldamise ees. Toodi välja nii seda, et noortel puudub kogemus ja harjumus ühiskonnas kaasa rääkida kui ka seda, et noored ei usu, et nende arvamus midagi muudaks. Negatiivsed kogemused sellega, et noori ei võeta tõsiselt, võimendavad veelgi tunnet, et polegi mõtet pingutada.

Ühe võimaliku lahendusena noorte jõustamiseks pakkusid Ideelabori osalejad välja vabatahtliku praktikat kodanikuühiskonna organisatsioonides. Selline praktika peaks noorte arvates olema kohustuslik osa kooliprogrammist, et selle kogemuse saaksid kõik noored, mitte ainult need, kes ise aktiivselt võimalusi otsivad. Praktika juurde kuulub ka eneseanalüüs ja oma praktikakogemuse tutvustamine klassikaaslastele. Lisaks pakkusid noored välja, et need, kes 10. klassis praktika läbivad, võiksid 11. klassis olla uutele kümnendikele mentoriteks ning toetada neid praktika läbimisel oma eelmise aasta kogemusele toetudes. Loe ja hinda Eesti noorte ettepanekut siin.

Praktikaprogramm aitab noortel paremini mõista kodanikuühiskonna toimimist ja seda, kuidas igal kodanikul on võimalik talle olulistel teemadel kaasa rääkida ning sotsiaalseid ja poliitilisi protsesse mõjutada ka muul ajal kui valimiste päeval. Lisaks panustavad noored niiviisi mõne ühiskondliku närviga organsatsiooni eesmärkidesse ning saavad ka väärtusliku vabatahtliku töö kogemuse, millest on hiljem kasu tööturul.

Vabatahtliku töö praktika annab ideelabori osalejate arvates noortele enesekindlust ning toetab aktiivsemat osalust ühiskonnaelus ja edu tööturul.

5.-6. mail kogunevad kõikide riikide ideelaborite esindajad Brüsselisse, et tutvustada oma ettepanekuid, jagada kogemusi ning panna ühiselt kokku noorte sõnum, mis kantakse ette Euroopa Noortenädala kõrgetasemelisel poliitilisel debatil. Eesti esindab Brüsselis Kevin Piperal.

Lisaks noorte osalusele arutleti üle Euroopa ideelaborites veel kolme teema üle:

1. Kuidas suurendada noorte võimalusi tööturul?
2. Millised ettevõtlikud ideed muudavad Euroopa targemaks ja kaasavamaks?
3. Mida saaks Euroopa ette võtta keskkonnakaitse, õiglase kaubanduse ja/või ühiskondliku solidaarsuse edendamiseks maailmas?

Kõiki ideelaborite ettepanekuid saavad huvilised lugeda ja hinnata Euroopa Noorteportaalis.
Mõtle kaasa ja toeta oma lemmikuid!

Ideelaborid toimusid Euroopa Noortenädala raames ja Eesti labori korraldas SA Archimedes Noorteagentuur koostöös koolitaja Jaan Urbiga.