Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noortekohtumiste eeltähtaeg läheneb!

2015. aastal käivitunud programmi “Noortekohtumised” eesmärk on soodustada Eestis elavate 11-19-aastaste erineva emakeelega noorte omavahelist suhtlemist, teineteisemõistmist ja arengut.

Noortekohtumine on Eestis elavate erineva kultuuritaustaga noortegruppide koostööprojekt, mille töötavad välja ja viivad ellu noored ise ning mille põhitegevus on noorte omavaheline kohtumine (3-6 päeva) ja noorte poolt valitud teemaprogrammi elluviimine.

Noortekohtumised loovad noortele võimaluse:

  • erinevate mõtteviiside, kultuuride ja väärtustega tutvumiseks
  • huvipakkuva teema paremaks tundmaõppimiseks
  • võtmepädevuste arenguks (näiteks ühiskondlik aktiivsus, oskus mõista eri taustaga inimesi, keeleline areng, meeskonnatöö oskused jne)

Noortekohtumiste laiem eesmärk on kultuurilise teadlikkuse, avatuse ja sallivuse kasvatamine osalejates ja ühiskonnas tervikuna. Kuna noortekohtumisel tegutsevad erineva kultuuritaustaga ja eri keelt kõnelevad noored üheskoos, pakub see head võimalust tutvuda lähemalt üksteise kultuuridega (nii ajaloo kui ka tänapäevaga) ning teineteist paremini tundma ja mõistma õppida.

Käesoleva aasta esimene taotlustähtaeg on 1. aprillil, aga nagu tavaks saanud, oleme loonud võimaluse esitada oma valmimisjärgus projekt eeltähtajaks, 20. märtsiks. Kõik eeltähtajaks esitatud taotlused saavad SANAlt nädala jooksul soovitusi, kuidas projekti kvaliteeti parandada.

Palume kõik taotlused ning küsimused saata aadressil noortekohtumised@archimedes.ee

Loe ka blogist varasemaid kogemuslugusid.