Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Otsime oma meeskonda projektijuhti hoolivama Eesti väärtuste edendamiseks noortevaldkonnas

Eestis nagu mujalgi Euroopas on viimase aja ühiskondlikud sündmused toonud esile palju vastandumist, hirmu ning agressiooni – seda nii kõnes, kirjas kui ka käitumises. SA Archimedes Noorteagentuur soovib noortevaldkonnale suunatud kampaaniaga juhtida rohkem tähelepanu positiivsetele väärtustele nagu mitmekesisus, avatus, austus, hoolivus ja sõbralikkus ning aidata noorsootöö kaudu kaasa nende väärtuste mõistmisele ja süvenemisele Eesti noorte seas ja ühiskonnas laiemalt. Seejuures peame väga oluliseks noorte kaasamist kampaania elluviimisesse ning kampaania eesmärgiga seotud noorte algatuste toetamist.

Kampaania eesmärgid:

 • Noorte seas hooliva, sõbraliku ja mõistva mõtteviisi edendamine
 • Noorsootöötajate teadlikkuse kasvatamine noorsootöö väärtustest ja rollist ning aktiivse hoiaku kujundamine hoolivama ühiskonna loomisel
 • Noorsootöötaja pädevuste arengu toetamine inimõiguste ja kultuuritundlikkuse käsitlemiseks töös noortega
 • Noortelt-noortele temaatiliste algatuste tekke ja arengu soodustamine

Sihtgrupid: noored, noorsootöötajad, haridustöötajad, laiem avalikkus

Peamised tegevused:

 • Koolitusseminaride korraldamine noortega töötavatele inimestele (eeskätt noorsootöötajatele), noortele ja noortevaldkonnas tegutsevatele koolitajatele, sh kõik koolituste pakkumisega seonduv (registreerumise ja teavituse korraldamine, koolitajate ja ekspertide värbamine, suhtlus koolitajate ja osapooltega, koolituste järgne aruandlus) (60% töömahust).
 • Koolitus- ja infomaterjalide ning metoodiliste käsiraamatute ja muude õppematerjalide koondamise ja väljatöötamise korraldamine (10% töömahust).
 • Konkursside, simulatsioonide ja sotsiaalmeedia üritustega seotud teenused, nende kavandamine ja elluviimine (20% töömahust).
 • Kampaania teemavaldkonnaga seotud koostöö eestvedamine Eestis ja välispartneritega sh Euroopa Nõukogu algatuse “No hate speech” rahvusvahelistes tegevustes osalemine ja kampaania töörühma käivitamine (10% töömahust).

Kampaania on planeeritud kestma vähemalt kaks aastat.

Noorteagentuuri ootused kampaania projektijuhile:

 • kampaania väärtuste jagamine,
 • pädevused ja kogemused inimõiguste ja kultuuritundlikkuse käsitlemiseks noorte ja täiskasvanutega,
 • kogemus noortele ja/või täiskasvanutele suunatud kampaaniate või programmide ja koolitusseminaride väljatöötamise ja eduka elluviimisega,
 • rahvusvahelise koostöö kogemus,
 • ladus sõnaseadmisoskus nii sõnas kui kirjas ja avaliku esinemise julgus,
 • väga hea inglise ja soovitatavalt vene keele oskus.

Palume saata Noorteagentuurile 10. veebruariks e-posti aadressil Sandra.Raim@archimedes.ee:

 • enese – ja varasemate kogemuste tutvustus
 • motivatsioonikiri koos ideekavandiga 2016. aasta kampaania võimalike tegevuste kohta ühes lepingutasu sooviga

Pakume tööd võlaõigusliku töövõtulepingu alusel perioodiks: 02/2016-12/2017. Eelduslik töökoormus nädalas kuni 20 tundi.