Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noortekohtumiste projektiga toetab riik eri emakeelega noorte suhtlemist

Noortekohtumiste pilootprojekt viis eelmisel aastal kokku ligikaudu 1700 eesti ja vene keelt kõnelevat noort. Riigi algatusel käivitatud ja tänavu jätkuva ettevõtmise eesmärk on kasvatada kultuurilist teadlikkust ja sallivust nii osalejates kui kogu Eesti ühiskonnas.

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi ütles, et kõigi kohtumiste korraldamise puhul oli noortel endil väga aktiivne roll. „See näitab üsna selgelt noorte soovi teisest kultuuriruumist pärit inimestega suhelda ja neid mõista. Lõimumine on edukas siis, kui lõimitavad ise seda soovivad ja leiavad ühiseid tegevusi,“ rääkis minister Jürgen Ligi.

Projektijuht Triin Ulla sihtasutuse Archimedes Noorteagentuurist märkis, et sedalaadi eesti- ja venekeelsete noorte koostööd soodustavate projektide järgi oli Eestis juba ammu suur vajadus. „Kohtumised pakuvad noortele head võimalust tutvuda teineteisega lähemalt ning näha, et esmapilgul näiva kultuurilise erinevuse taga on väga suur sarnasus. Positiivsed kontaktid eri keelekogukondade esindajate vahel on aga põhiline eeldus, et suhted ühiskonnas on sallivad, sõbralikud ja koostööaltid.“

12049535_747607738701044_3933902561357312127_nUlla sõnul on noortekohtumiste projekt olnud edukaks. „Olen osalejatelt saanud väga palju positiivset tagasisidet selle kohta, kuidas erikeelsed noored omavahel kiiresti sõbrunevad ning projekti lõppedes üksteisest kohati lausa pisarates lahkuvad. Õnneks ei ole Eesti nii suur riik, et omavaheline kontakt kaoks ja enamasti kavandatakse uute sõpradega juba järgmisi koostegemisi ja projekte. Mu veendumust noortekohtumiste toimimisse kinnitasid ka ühe Kohtla-Järve õpetajanna sõnad, kes väitis siiralt, et just tänu sellele formaadile on taastumas tema usk Eesti ühiskonna sidususse.“

Taustainfo

Noortekohtumiste pilootprojekti käivitas 2015. aastal sihtasutuse Archimedes Noorteagentuur koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö keskusega. Projekti käigus viiakse kokku Eestis elavad 11-16-aastased erineva emakeelega noored, et soodustada nende omavahelist suhtlemist ja teineteisemõistmist.

Pilootprojektis osalemiseks esitati kokku 58 taotlust, millest toetuse sai 51 ning mille raames toimus 78 kohtumist. Kohtumiste teemad valisid noored ise, peamiselt olid need liikumine ja sport, tervislikud eluviisid, toimetulek looduses, aga ka näiteks koolikiusamisega võitlemine, sallivuse suurendamine või internetisõltuvus ning ka lihtsalt vastastikused keeleõppimise projektid. Pilootprojekti maksumus oli 2015. aastal 149 820 eurot.

Noortekohtumise projekt jätkub uute taotlusvoorudega 2016. aastal, lähem info siit