Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Uus Erasmus+ programm on kaasav, noorte osalusele suunatud ja rohe- ja digipööret toetav

Järgmise 7-aasta jooksul suunatakse Erasmus+ programmi kaudu haridus- ja noortevaldkonda üleeuroopaliselt üle 28 miljardi euro, mis on pea kaks korda rohkem kui eelmisel programmiperioodil.

Erasmus+ pakub värsket õhku ja võimalusi noortele, kelle vaimsele tervisele ja heaolule pandeemia negatiivselt mõjub. Tänast reaalsust arvesse võttes suunatakse programmi ressursse ka haridussüsteemide ning noorsootöö kohanemisvõime tugevdamisse ja digipöördesse, mida pandeemia on puudutanud selle tuumani.

Erasmus + prioriteediks on olla kaasav, osalust soodustav, digitaalne ja keskkonnahoidlik.

Programm pakub noortele mitmekülgseid tegevusvõimalusi – alates kohalikest noorte osalusprojektidest, välismaal õppimisest, vabatahtlikust tööst kuni rahvusvaheliste noortevahetusteni ja DiscoverEU kaudu Euroopa avastamiseni välja.

Oma projektidele võivad toetust taotleda kõik noortevaldkonnas tegutsevad avalik-õiguslikud või eraõiguslikud asutused aga teatud tegevustes ka mitteformaalsed noortegrupid nii nagu see oli ka varasemalt.

Programmis on võimalus osaleda 10 miljonil eri vanuses ja eri taustaga eurooplasel.

„Uus Erasmus+ programmiperiood, sellega kaasnev oluliselt suurenenud rahastus ning uued tegevusvõimalused loovad ka Eesti noortele ja noorsootöö valdkonnale väga palju uusi võimalusi olla ise ühiskonnas muutuste kujundajaks ja eestvedajaks,“ lausus Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskuse juht Reet Kost. 2027. aasta lõpuni kestvas „Erasmus+“ programmis toetatakse noortevaldkonna projekte lähtudes neljast prioriteedist: keskkonnahoid, digioskused, kaasamine ja osalus.

Loe Euroopa Komisjoni pressiteadet siit!

Mis täpsemalt edasi saab?

2021.aasta tööprogrammi vastuvõtmine sillutab teed „Erasmus+“ esimestele taotlusvoorudele 11.05 ja 20.05.

Kui kavatsete sel aastal meile taotluse esitada, saate tutvuda taotlusvooru tingimustega ja Erasmus+ 2021 programmijuhendiga siin.

Kõigist Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse võimalustest räägime lähemalt 16. aprillil toimuval e-festivalil, kus tähistame ühtlasi uue programmiperioodi algust. Päeva vältel ootavad huvilisi uusi programme tutvustavad virtuaalsed töötoad ja kõneletakse ühiskonnas aktuaalsetel teemadel nagu rohepööre, digiareng ja võrdne kaasatus. Mitmed armastatud muusikud ja näitlejad astuvad lavale, et jagada enda õpirändekogemust.

Vaata ka kui meeleolukalt tähistavad põhjanaabrid uue programmi saabumist!

Ärge muretsege, kui tundub, et värskest infost on raske läbi närida! Et uus programmiperiood ja taotlusvooruks ettevalmistumine kulgeks sujuvalt, pakume huvitatutele veebipõhiseid koolitusi ja infoseminare:

Noorteprogrammide keskuse spetsialistid on jätkuvalt igal taotlemise sammul toeks. Selleks on võimalik saata oma projekti mustand koos tegevuskavaga meile ülevaatamiseks ja tagasisidestamiseks e-posti aadressile nõustamine@harno.ee. Eeltähtaeg on sel kevadel 20.04.

Kui protsess tundub hirmutav või jääd millegagi jänni, siis pöördu julgelt meie koordinaatorite poole – nad on alati valmis aitama!