Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Kuidas SANA hoolivaid väärtusi arendas II (2017)

Juba teist aastat viib SA Archimedese noorteagentuur läbi Hoolivate väärtuste tegevuskava, mida rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. Tegemist on No Hate Speech kampaania häälekandjaga Eestis.

Tegevuskava eesmärk on juhtida rohkem tähelepanu positiivsetele väärtustele nagu mitmekesisus, avatus, austus, hoolivus ja sõbralikkus ning aidata noorsootöö kaudu kaasa nende väärtuste mõistmisele ja süvenemisele Eesti noorte seas ja ühiskonnas laiemalt.

Vaatame 2017. aasta tegemistele kokkuvõtlikult tagasi.

Sotsiaalkampaania “Olen objektiivne!” kogus 67442 vaatamist

Koostöös Raketi ja Creatlyga viidi ellu “Olen objektiivne!” sotsiaalkampaania, mis kutsus üles noori suhtuma infosse targalt ning eristama ausaid sõnumeid kallutatutest.

Kampaania keskmes olid kolme populaarse juutuuberi videod, mis kogusid kokku 67442 vaatamist ning meediakajastust.

Hoolivate väärtuste baaskoolituse õppeprogramm avati Tartus ja Narvas

Mahuka koolitusprogrammi lõpetas 19 osalejat Tartus ja 15 osalejat Narvas.

Baaskoolituse raames toimusid õppevisiidid Tallinna sünagoogi ja Juudi Muuseumisse, islami keskusesseFryshusetisse, OMA Keskusesse, Tartu rahvusvahelisse majja, Mondo maailmaharidus- ja koolituskeskusesse ning Johannes Mihkelsoni Keskusesse.

Tartu hoolivate väärtuste baaskoolitus toimus Loodusmajas ning koolitusprogramm on nähtav seal. Narva koolitusprogramm toimus Vitatiimi mitteformaalse õppe keskuses ning baaskoolituse programm on kahes osas kättesaadav inglisekeelsena (osa 1) ja osa 2 ning venekeelsena (osa 1), (osa 2).

Koolituse läbinud omavad informeeritud üldpilti vähemuste ja tõrjutud gruppide olukorrast, suudavad jõustada ja kaasata tõrjutud noori, on võimelised noortega tasakaalustatult ja informeeritult käsitlema niisuguseid ühiskondlikult teravaid küsimusi, mille pinnalt vastandumist õhutatakse, tunnevad ära stereotüübid ning oskavad neid oma töös vaidlustada

Noorsootöö foorumist “Väärtusdilemmad noorsootöös” võttis osa 75 inimest

Noorsootöö foorum “Väärtusdilemmad noorsootöös” toimus 5. mail Erinevate Tubade Klubis Tallinnas. Foorumi fookuses oli, kuidas noorsootöö valdkond suhestab end väärtustemaatikaga ning arutleti noorsootöötaja ühiskondliku rolli üle. Foorumist võttis osa 75 noorsootöötajat.

Koostöös Foorumteatriga toimus foorumil teemakohane lavastus, samuti oli osalejatel võimalus Tartu Ülikooli Eetikakeskuse “Väärtuste avastajate” lauamängu baasil loodud lahendust nutiekraanidel mängida ning ühtlasi leidis aset eesti keelde tõlgitud käsiraamatu “Järjehoidjad: Internetis toimuva vaenu õhutamise tõkestamine inimõiguste hariduse kaudu” esitlus.

Õhtul linastusid koostöös Lühifilmi Keskusega ShortEst kaks lühifilmi kassetilt “Mitte keegi peale sinu” (2014): “Ivanipäev” (režissöör Ivan Pavljutskov), “Mai” (režissöör Maria Reinup).

Üritus viidi läbi Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014-2020 tegevuse „Noorsootöötajate koolituste arendamine“ tegevuskava raames.

Ilmus kokaraamat “Kultuur purki: Euroopa vabatahtlike söögilood“

Detsembris 2017 esitleti Teeviidal Euroopa vabatahtliku teenistuse (EVT) lugusid sisaldavat kokandusraamatut “Kultuur purki: Euroopa vabatahtlike söögilood“, mis põhineb 2016. aastal noosootöö nädala raames toimunud kahekümnel kokkamisüritusel ning sisaldab EVT vabatahtlike toidulugusid, retsepte ja toitude fotosid.

Kokaraamatust leiab põnevaid fakte riikide kohta, kus EVT vabatahtlikud Eestisse tulid ning retseptidele on lisatud täistaimetoidu versioonid.

Kokandusraamatu aitasid kokku panna Mariliis ja Merike Pinn osaühingust Viiest Viis, vabatahtlike lood pani kirja Katre Pilvinski, kujundasid Mariliis ja Kerti Alev osaühingust Digitar Interactive OÜ.

Käivitusid rahvusvahelised projektid “Noored inimõiguste eest” ja “Teadlikud tegusad noored”

Euroopa Komisjoni toetatud Erasmus+ programmi võtmetegevus 3 raames käivitusid 3-aastased rahvusvahelised projektid “Noored inimõiguste eest” (Youth for Human Rights), mida juhib SANA koostööd 6 noorteagentuuriga üle Euroopa, ning “Teadlikud tegusad noored” (Aware and active), milles SANA on partner.

“Noored inimõiguste eest” on võrgustumisprojekt, mille eesmärk on inimõiguste hariduse edendamine noortevaldkonnas. Partneriteks on eesti, saksa, austria, belgia/flaami, slovaki, läti ja horvaadi agentuur. Projekti raames koolitatakse noorsootöötajaid, tehakse õppekavaarenduse eesmärgil ülikoolidega koostööd ning levitatakse parimaid praktikaid ja ressursse inimõiguste hariduse alal noortevaldkonnas. Projekti inglisekeelne pealeht asub SANA veebiruumis.

Noorteprojekti “Teadlikud tegusad noored” eesmärk on vägivaldse radikaliseerumise ennetamine ning demokraatlike väärtuste, kultuurideülese mõistmise, kriitilise mõtlemise ja meediakirjaoskuse edendus noorte seas. Selles projektis toimuvad noortekoolitused ja ideelaborid ning noorte juhtgrupp viib läbi teavituskampaaniat.

Noorteprojekti raames toimus 2017.a. novembris Tartus 2-päevane Ideelabor ja Mänguöö: This War of Mine, kus osales 45 noort. Meediakirjaoskuse teemat avati virtuaalse sõjaolukorra kaudu, kus väärinfo on levinud ja info tõlgendamisest sõltub mängija ellujäämine. Mänguöö toimus Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi arvutiklassis ning Tartu Kunstikooli 3D osakonna arvutiklassis.

Väärtusarenduse tegevuskava on 2017. aastal olnud meedias nähtav mitmete arvamuslugude ning meie publikatsioone puudutavate uudiste kaudu. Oleme oma taotlejatele pakkunud fookusteema nõustamist ning toimunud on rida temaatilisi TCA koolitusi. Erilise tähelepanu all on olnud käsiraamatu “Järjehoidjad” tutvustamine, seda näiteks Eesti Üliõpilaskondade Liidu suvekoolis väärtusarenduse töötoas ning koostöös Tartu Ülikooli Eetkakeskusega õppematerjalide juhendamise koolitusel noortevaldkonnale.