Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Kuidas SANA hoolivaid väärtusi arendas I (2016)

2016.a. sügisel käivitus Hoolivate väärtuste tegevuskava, mida viib läbi SA Archimedes noorteagentuur ning rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. Tegemist on No Hate Speech kampaania häälekandjaga Eestis.

Tegevuskava eesmärk on juhtida rohkem tähelepanu positiivsetele väärtustele nagu mitmekesisus, avatus, austus, hoolivus ja sõbralikkus ning aidata noorsootöö kaudu kaasa nende väärtuste mõistmisele ja süvenemisele Eesti noorte seas ja ühiskonnas laiemalt.

Vaatame möödunud aasta tegemistele kokkuvõtlikult tagasi.

Novembris toimunud kokkamisaktsioonil „Kultuur purki“ osales ligi 400 noort 10 maakonnast

7.-13. novembrini toimus koostöös EANKiga 20 noortekeskuses ja koolis „Kultuur purki!“ kultuuridevahelise kokkamise töötubade sari, mille põhiidee on ühiselt süüa valmistades õppida tundma teist kultuuri.

„Kultuur purki!“ sündmustel valmistasid üheskoos toitu Eesti noored ja Euroopa vabatahtliku teenistuse (EVT) vabatahtlikud. Valmistati gruusia, türgi, filipiini, horvaadi, ungari, armeenia, vene, ukraina, inglise, itaalia, hispaania, leedu ja saksa roogi. Loe lähemalt sealt.

Sündmused leidsid kajastust kohalikes lehtedes. Kuressaare Avatud Noortekeskuse Noortejaamas valmis video, mis on üleval Telepurgis (selle video autorid on Vaige Aav ja Priit Panksepp).

Hoolivate väärtuste baaskoolituse Tallinna koolitusprogrammi lõpetas 18 noorsootöötajat

Tallinna koolitusgrupp täiendas 12 õppepäeva jooksul oma praktilisi oskusi ja teadmisi kultuurilisest mitmekesisusest, tõrjutud gruppidega töötamisest ning väärtuspõhisest noorsootööst. Koolitusprogramm sisaldas õppekäike sünagoogi ja islami palveruumidesse ning Stockholmi noortekeskusesse Fryshuset’isse.

Tagasisidest jäi kõlama, et õppegrupp jäi baaskoolitusega väga rahule adudes, et varasemad teadmised ja oskused koolituse teemades vajasid oluliselt täiendust. Lähem info baaskoolituse kohta on kättesaadav koolituskutses.

Hoolivate väärtuste baaskoolituse Tartu õppegrupp läbib sama koolitusprogrammi ajaperioodil jaanuar-aprill 2017. Sügisel 2017 avatakse venekeelne õppegrupp Ida-Virus.

Fookusnõustamisele registreerumine on avatud

Pakume esmakordselt projektide sisu ja kvaliteedi alast nõustamist seoses taotlusperioodi 2017 teemafookusega, mis kehtib noortevahetustele, noorsootöötajate õpirändele, rahvusvahelistele noortealgatustele ning programmile “Noortekohtumised”.

Teemafookus kannab nimetust „Julgen mõelda, teha, mõista, seista“ ning keskendub järgmistele teemadele:

  • Migratsioon ja põgenikud,
  • Inimõigused ja võrdsed võimalused,
  • Kultuuridevaheline dialoog, sealhulgas kultuuriliste stereotüüpide vaidlustamine,
  • Sotsiaalne dialoog,
  • Loovprojektid,
  • Noorte meediapädevuse ja kriitilise analüüsioskuse arendamine

Teemafookuse juhend on kättesaadav eesti, vene ja inglise keeles.

Fookusteemal toimus mitmeid rahvusvahelisi koolitusi

Noorteagentuur on lähetanud noorteliidreid ja noorsootöötajaid mitmetele fookusteemaga haakuvatele TCA väliskoolitustele end täiendama ning jätkame sellega ka edaspidi.

Möödunud aastast väärivad teiste seas esile tõstmist koolitused „Viime end kurssi! – põgenikud täna Euroopas: hariduslikud väljakutsed ja võimalused noorsootöötajatele.“ (Let’s explore- Refugees today in Europe) ja „EUtopia – kultuuriline mitmekesisus muutuvas Euroopas“ (EUtopia? -Diversity in Changing Europe), mis keskendusid rändetemaatikale ning koolitus „I reject, do you 2“, mis keskendus soostereotüüpidele. Eestist osales neil koolitustel neli inimest.

Detsembris toimusid Loesje töötoad noortekeskustes

Koostöös Loesje Eestiga toimusid eesti- ja venekeelsed töötoad noortele 4. detsembril 2016 Pärnu Noorte Vaba Aja keskuses ja 11. detsembril 2016 Sillamäe Avatud Noortekeskuses.

Töötubades pandi proovile loovtekstide koostamise oskus ning noored lasid oma fantaasial lennata. Loesje meetodil valminud postrid eesti ja vene keeles on sisuliselt eri vanuses noorte sissevaade sellesse, mis nende jaoks on oluline ja kõnekas.