Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Europe Goes Local – miks ja kellele?

Europe Goes Local projekt on ellu kutsutud, et tõsta kohaliku noorsootöö kvaliteeti läbi rahvusvahelise koostöö. Projekti käigus arendatakse omavalitsuste rahvusvahelise noorsootöö võimekust ja tutvutakse teiste riikide praktikatega. Mai lõpus toimus koostööprojekti Europe Goes Local konverents Rootsis, Stockholmis.

Eestist osalesid Helen Siska (Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna noorsootöövaldkonna juht), Lindia Lallo (Saaremaa Vallavalitsuse noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist), Urve Sarapik (Haapsalu Linnavalitsuse noorsootöö spetsialist) ja Anu Reinsalu (Haridus-ja Noorteameti omavalitsuste arengutoe valdkonna juht). Nende muljeid projektikohtumisest saabki allpool lugeda.

Mis sind Europe Goes Local (EGL) projektis enim kõnetab?

Helen: On kujunenud normaalsus, et palju koolitused, tegevused ja üritused on suunatud kas a) noortele endile või b) noorsootöötajatele, mis muidugi ongi vajalik ning nemad ongi peamised sihtrühmad, kes seda vajavad. Kohalikus omavalitsuses on tihti vahepealseks lüliks noorsoovaldkonna eest vastutav spetsialist, kelle käes on palju teemasid, mis valdkonnas vajavad põrgatamist ja kogemuste jagamist. Seega on EGL võrgustik selleks väga hea koht, mis seekord tõi kokku just KOV-is noorsoovaldkonna eest vastutavad isikud. Selline omavaheline praktikate ja teenuste põrgatamine andis hea ülevaate, et mis on riigid, kes on meiega ühel tasemel ning kellega tulevikus annaks koostööd teha ning kes on riigid, kelle süsteemidest on meil midagi õppida ja kaasa haarata.

Lindia: EGL kohtumised on väga kasulikud, kuna saame nö rohujuuretasandilt viia kohalikud noorsootöö teemad Euroopa tasandile ning vastupidi – Euroopa trendid, suundumused, parimad praktikad jõuavad jälle meieni.

Urve: EGL kohtumised on väga toredad ning kasulikud. Minul on olnud võimalus osaleda antud programmis juba esimest kohtumisest alates. Annab väga hea ülevaate KOV noorsootööst Euroopa tasandil. Oleme aastate jooksul saanud kuulda väga häid praktikaid, kuid oleme saanud ka tõdeda, kui hästi meil Eestis on ja seeläbi saanud ise jagada oma kogemust noorsootöö olemusest.

Millised muljed Rootsis toimunud konverentsist jäid?

Helen: EGL eestvedajad ja korraldajad olid ära teinud suure töö ning konverentsi asukoht oli hästi valitud ning mugav selliste sündmuste läbiviimiseks. Eelkõige kiitus selliste masside liigutamise osas – see oli läbimõeldud ning teemasid oli piisavalt, et väiksemates gruppides sai valdkondade fookussuundadest rääkida. Tegemist oli üsna kiire läbimänguga kõikidest KOV noorsootööd puudutavatest teemadest ning eelkõige oli hea meel selle üle, et oleme Eestis noorsootööga saavutanud taseme, kus me saame rääkida juba pikemaajalistest arengusammudest. Mitmetes riikides ei saa rääkida näiteks noorsoovaldkonna erialasest haridusest kui eraldiseisvast ainevaldkonnast, vaid keskendutakse puhtalt sotsiaaltööle või näiteks noorsootööd käsitletakse turismivaldkonnas. Silmiavav oli see, et tihti me ei märka, kui heaoluühiskonnas me oleme üles kasvanud. Siiski oleme selle nimel ka noorsootöös palju pingutanud.

Lindia: Oma valdkonna inimestega kokkusaamine on alati inspireeriv ja motiveeriv. Jäi kõlama, et hartat tuleb kohandada kohalikku konteksti ja noorsootöö struktuuridega on nii, et kas neid on liiga palju või vastupidi – liiga vähe.

Urve: EGL meeskond on alati olnud väga professionaalne sellise suursündmuse korraldamisel ja püütakse arvestada kõikide osalejate ning nende soovidega. Kindlasti on väljakutse päevakava osas, mis oleks võinud olla mitte nii sisutihe, aga see on mõistetav, et nii suure osalejate arvuga ei ole teisiti võimalik. Töötoad olid hästi korraldatud ja erinevate riikide noorsootöötajad said omavahelisi kogemusi jagada.

Miks oli EGL konverentsil osalemine kasulik ja milliste uute teadmistega Eestisse tagasi tulid?

Helen: Eelkõige tulen tagasi selgema pilguga EGL tegemistest ning sellest, millised võimalused on vastava võrgustikutöö rakendamise osas. Näen, et vastavad grupeeringud KOV noorsootöötajate näol toimuvad, aga kas ka KOV noorsootöö spetsialistide näol? See on teema, mida saame Eestis veelgi rohkem arendada ja seda potentsiaali ära kasutada.

Lindia: Noorsootöö struktuurid ja korraldus on riigiti väga erinev. Hea meel on tõdeda, et meil Eestis on väga hästi. Küll aga on meil ühised väljakutsed Euroopas, näiteks noorte vaimne tervis, majanduslikud võimalused noorte osaluseks rahvusvahelises noorsootöös jne. Sain aru, et oluline on noorsootöö valdkonna branding/ turundamine. Samuti jagasime Soome esindajatele oma kogemusi ning leidsime võimalusi koostööks (ENK tasandil).

Anu: Uusi mõtteid ja tuttava asja teise külje nägemust oli isegi rohkem kui lootsin. Häid näiteid selle kohta, mida EGL raames muudes riikides tehti (nt omavalitsuste mentorid Horvaatias ja noortekeskuste avamine Põhja-Makedoonias) oli ringlemas rohkem kui tavapärastel noortevaldkonna kohtumistel, kus omavalitsuste esindajad kohal ei käi. Silmiavavad olid ka tõstatatud küsimused omavalitsuste ametnikele pandavate kohustuste kohta (kas meil on nii palju õigust neilt oodata). Kaasa võtsin igapäevaseks kasutamiseks küsimuse: kus selles plaanis, mida sa praegu teed, on noorte osaluse koht?

Urve: Noorsootöö korraldus on riigiti veel ikka väga erinev ning kindlasti see mõneks ajaks nii ka jääb, kuid meie noortel ja noorsootöötajal on väga palju võimalusi rahvusvahelise noorsootöö alaseks koostööks, et seeläbi arendada kohapealset noorsootööd.

Miks soovitaksid EGList osa võtmist ka teistele?

Helen: Soovitan väga ja juba läbi selle pilgu, et astuda korraks eemale igapäevasest kaamosest ning töörutiinist, et valdkonna spetsialistidega põrgatada, mis on hetkel siiski see väärtus, mida noorsootöö toetab ja püüab saavutada. Leian, et sellised võrgustikud annavad võimaluse valdkonna spetsialistidega kogetut põrgatada ning võimalusi uuteks koostöö tegemisteks ja ka hääle väärtuste levitamiseks välismaailmale.

Lindia: Sama, mis Helen. Juba oma Eesti kolleegida oli üheskoos reisides palju tööalaseid teemade arutelusid ja leidsime ka lahendusi, mis tähendab seda, et KOV spetsialistide koostöövõrgustik on väga oluline ja vajalik. Eesti delegatsioon osales aktiivselt erinevates töögruppides, kuhu andsime oma panuse ja saime ka väärt teadmisi tagasi.

Urve:  Olen väga nõus Heleni ja Lindiaga. Tegelikult oli meil võimalus jagada omavahel neid tegevusi, mida plaanime kohapeal teha üheskoos, et meie kohaliku omavalitsuse noorsootöötajate koostöövõrgustik suureneks veelgi.

 

Juhul kui teie omavalitsus on huvitatud Europe Goes Local tegevustest või muudest rahvusvahelise noorsootöö võimalustest, võtke ühendust Heiki Viisimaaga heiki.viisimaa@harno.ee