Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Meist

Aitame Eestil kasvada!

Oleme Noorteprogrammide keskus Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuurist. Tegeleme noorte, noorsootöötajate ja noortevaldkonna arengu toetamisega ning rahvusvahelise koostöö edendamisega.
Alates 2021. aastast kuulume Haridus- ja Noorteameti koosseisu. Meie visioon on “Iga noor hoolib iseendast ja maailmast” ja seda silmas pidades viime ellu mitmeid programme:

Sisu Moodul

Alates 2014. aastast koordineerime Euroopa Liidu haridus-, noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+ noortevaldkonnas. Erasmus+: Euroopa Noored toetab noorte ja noorsootöötajate oskuste ja pädevuste arendamist läbi rahvusvahelise koostöö ja mitteformaalse õppimise. Eelnevalt viis büroo aastani 2013 ellu ELi noorte kodanikuharidusprogrammi Euroopa Noored (ingl Youth in Action).

Euroopa Solidaarsuskorpus on Euroopa Liidu 2017. aastal käivitunud programm, mis annab Euroopa noortele ja organisatsioonidele võimaluse rajada ühiselt hoolivam ühiskond ja reageerida ühiskondlikele väljakutsetele hariduse, kultuuri, noorsootöö, keskkonna, sotsiaalteenuste, inimõiguste jm valdkondades. Eesmärk on ühiskonna probleemide märkamine ja lahendamine vabatahtlike noorte ja organisatsioonide kaasamise kaudu. Programmi ülesanneteks on avatud ühiskonna kujundamine, kultuuridevaheline õppimine, kodanikuaktiivsuse toetamine ja kogukondade kaasamine.

Aastatel 2015–2020 viime Euroopa Sotsiaalfondi toel ellu tegevuse “Noorsootöötajate koolituste arendamine”, mis on hõlmanud tööd kahel suunal: noortevaldkonna töötajatele suunatud koolitustegevused ning koolitussüsteemi arengu ja kvaliteedi toetamine. Tegevused suurendavad noortevaldkonnas töötavate spetsialistide erialaseid pädevusi, sealhulgas oskust oma tööd analüüsida, toimib piirkondlik koostöö noorsootöö korraldamisel ja arendamisel.

SALTO-YOUTH Participation & Information Resource Centre ’i (ehk SALTO PI) ülesandeks on arendada uuenduslikku strateegilist lähenemist noorte osalusele Euroopa noorsootöös, tutvustades trende ja parimaid kogemusi. Keskus pakub sisendit ka Euroopa Komisjoni töösse, toetab Erasmus+ riiklikke noorteagentuure 33 programmiriigis ja teeb koostööd teiste noorte osaluse valdkonnas tegutsevate organisatsioonidega. Suure tähelepanu all on e-osalus, meedia- ja infokirjaoskus ning kriitiline mõtlemine, kuna kvaliteetne informatsioon ja meedia mõistmine on noorte jaoks otsuste mõjutamise oluline eeldus.

Eurodesk tegeleb info jagamisega üleeuroopalistest võimalustest nii noortele kui ka noorsootöötajatele. Teeme info kättesaadavaks!

Eurodesk on esindatud 34 Euroopa riigis ning võrgustikku kuulub üle 1200 liikme.

“Noored inimõiguste eest” on Erasmus+ sotsiaalse kaasatuse (KA3) projekt, mille eesmärk on ennetada noorte vägivaldset radikaliseerumist. Selleks edendatakse inimõiguste haridust noortevaldkonnas.

Riiklike agentuuride strateegiline koostööprojekt “Strategic Partnership on Inclusion” eesmärk on edendada kaasatust noortevaldkonna programmide Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse projektides.

Lisaks veebilehtedele leiad meid veel Facebookist, Instagramist ning Mitteformaalse õppimise Facebookist.

Võta ühendust!

Sinu küsimused ja ettepanekud on oodatud e-posti aadressile noored@noored.ee või telefonitsi 69 79 236.

Keskus on avatud E–R kell 9.00–17.30. Kui soovid konsultatsiooni, palume eelnevalt aeg telefoni või e-posti teel kokku leppida. Keskuse töötajate kontaktid leiad kontaktide lehelt.

Meie aadress on:
Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus
Haridus- ja Noorteamet
Tõnismägi 5a,
10119 Tallinn