Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Meist

Aitame Eestil kasvada!

Oleme Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus. Tegeleme noorte, noorsootöötajate ja noortevaldkonna arengu toetamisega ning rahvusvahelise koostöö edendamisega.
Alates 2021. aastast kuulume Haridus- ja Noorteameti koosseisu. Meie visioon on „Iga noor hoolib iseendast ja maailmast“ ning seda järgides viime ellu mitmeid programme ja tegevusi:

Sisu Moodul

Alates 2014. aastast koordineerime noortevaldkonnas Euroopa Liidu haridus-, noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+. Noortevaldkonnas toetatakse Erasmus+ programmi kaudu noorte osalust, ettevõtlikkust ja eneseteostust, tugevdatakse noorsootöö kvaliteeti ja rahvusvahelistumist ning soodustatakse noortepoliitika arengut. 2021–2027 programmiperioodi prioriteet on olla kaasav, osalust soodustav, digitaalne ja keskkonnahoidlik.

Euroopa Solidaarsuskorpus on Euroopa Liidu 2017. aastal algatatud programm, mis annab Euroopa noortele ja organisatsioonidele võimaluse rajada ühiselt hoolivam ühiskond ja reageerida ühiskondlikele probleemidele hariduse, kultuuri, noorsootöö, keskkonna, sotsiaalteenuste, inimõiguste jm valdkondades. Eesmärk on ühiskonna probleemide märkamine ja lahendamine vabatahtlike noorte ja organisatsioonide kaasamise kaudu. Programmi ülesanded on avatud ühiskonna kujundamine, kultuuridevaheline õppimine, kodanikuaktiivsuse toetamine ja kogukondade kaasamine.

SALTO-YOUTH Participation & Information Resource Centre’i (ehk SALTO PI) ülesanne on arendada uuenduslikku strateegilist lähenemist noorte osalusele Euroopa noorsootöös, tutvustades suundumusi ja parimaid kogemusi. Keskus pakub sisendit ka Euroopa Komisjoni töösse, toetab Erasmus+ riiklikke noorteagentuure 33 programmiriigis ja teeb koostööd teiste noorte osaluse valdkonnas tegutsevate organisatsioonidega. Suure tähelepanu all on e-osalus, meedia- ja infokirjaoskus ning kriitiline mõtlemine, sest kvaliteetne info ja meedia mõistmine on noorte jaoks otsuste mõjutamise oluline eeldus.

Eurodesk jagab infot üleeuroopaliste võimaluste kohta nii noortele kui ka noorsootöötajatele. Teeme info kättesaadavaks!

Eurodesk on esindatud 34 Euroopa riigis ja võrgustikku kuulub üle 1200 liikme.

„Noored inimõiguste eest“ on Erasmus+ sotsiaalse kaasatuse (KA3) projekt, mille eesmärk on ennetada noorte vägivaldset radikaliseerumist. Selleks edendatakse inimõiguste haridust noortevaldkonnas.

Riiklike agentuuride strateegilise koostööprojekti „Strategic Partnership on Inclusion“ eesmärk on edendada kaasatust noortevaldkonna programmide Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse projektides.

Jälgi meid ka Facebookis, Instagramist ja mitteformaalse õppimise Facebooki lehelt.

Vaata videot meie agentuurist

Noorteprogrammide keskus on avatud E–R kell 9.00–17.30. Kui soovid meiega nõu pidada, palume aja telefoni või e-posti teel kokku leppida. Keskuse töötajate kontaktandmed leiad kontaktide lehelt.

Meie aadress on:
Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus
Haridus- ja Noorteamet
Tõnismägi 11
10119 Tallinn