Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

“Linnavolikogu simulatsioon” andis noortele võimaluse rääkida kaasa pealinna kujundamises 

Tallinna Noortevolikogu korraldas osalusprojekti, kuna piirkonna noortevolikogu noored ja vabatahtlikud soovisid taastada linnavolikogu simulatsiooni korraldamise traditsiooni. Projekt andis võimaluse selgitada noortele, kuidas töötab linnavolikogu ning lasid noortel end asetada volinike kingadesse. Tegevuste käigus selgitati, kuidas võetakse koostatakse ja võetakse vastu erinevadi õigusakte. Kokku osales simulatsioonis 80 noort, 12 otsustajat (poliitikud, eksperdid ja koolitajad) ning tegevusi viis ellu 8-liikmeline korraldusmeeskond.
Simulatsioon oli kolmepäevane, mis oli piisav aeg, et toetada ka noorte võrgustumist ning suhtlemist. Selleks loodi võimalused sotsiaalmeedia vestluskanalites, et ühises infoväljas olla. Lisaks volikogu simulatsioonile leidsid aset ka õigusaktide koostamise, meedia, avaliku esinemise ja läbirääkimiste koolitused. Kohal olid poliitikud, kes noorte ideid ja mõtteid kuulasid. Näiteks hindas Tallinna linnapea heakskiitvalt noorte ideed luua koolidesse valikkursus, mis võimaldaks omandada autojuhiload.


Noortevolikogu nägi projekti kui head võimalust tõsta noorte teadlikkust ka noortevolikogu valimistest. Simulatsiooni kasvatas huvi noortevolikogusse kandideerimise vastu. Kui eelmistel valimistel kandideeris 25 ning hääletas 200 noort, siis sel korral olid arvud vastavalt 40 ja 700.


Simulatsiooni käigus võeti vastu 3 määrust, mis puudutasid ühistranspordi liinivõrgu kohandamist, kasvuhoonegaaside neutraliseerimist ning eelpool mainitud sõidukursuse korraldamist. Kõik vastu võetud määrused suunati ülevaatamiseks juristile ning seejärel Tallinna linnavalitsusele seisukohtade võtmiseks. Enamik neist said ka vastuse.

Projekti kohta saab lisa uurida SIIT. Projekt oli esitatud nominendina Euroopa komisjoni üleskutsel Euroopa noortenädala väga heaks Erasmus+ projekti näiteks ning lühikokkuvõtet saab lugeda SIIT. Projekti Instagrami konto on leitav SIIT.