Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noorsootöötajate õpiränne

Noorsootöötajate* õpiränne on üheks programmi Euroopa Noored kandvaks ja arendavaks jõuks, sest selle kaudu juhitakse noorsootöö kvaliteeti. See toimub peamiselt läbi rahvusvahelise kogemustevahetuse ning noorsootöötajate täiendkoolituse, aga ka rahvusvaheliste võrgustike ja partnerlussuhete arengu toetamise. Noorsootöötajate õpirände kaudu edendatakse väga erinevaid tegevusvorme – alates diskussioonidest Euroopa noorsoopoliitika päevakorralistel teemadel ja lõpetades konkreetsete projektide teostuseks vajalike partnerlussuhete arendamisega.

Noorsootöötajate osalus õpirändes panustab samuti organisatsiooni tegevussuutlikkuse arengusse.

Aastal 2018 pööratakse Erasmus+ programmis erilist tähelepanu noorsootöötajate pädevuste arendamisele ja meetodite jagamisele, mis aitavad edasi anda meie ühiskonna põhiväärtusi ja ära hoida noorte radikaliseerumist.

Toetust on võimalik taotleda ainult rahvusvahelistele projektidele. 

Noorsootöötajate õpirände peamine eesmärk on edendada kogemustevahetust, koostööd ja koolitustegevust Euroopa noorsootöös. Seda eesmärki täidavad tegevused, mis tähtsustavad Euroopa tasandi noortevaldkonna koostööd. Õpirände projektid võimaldavad märgata, vahetada ja levitada häid praktikaid, võrrelda erinevaid strateegiaid ja lähenemisviise.

Kui sul on huvi viia ellu noorsootöötajate õpirände projekti, aga sa pole päris kindel oma idee sobivuses Erasmus+: Euroopa Noored programmiga, võta ühendust noorsootöö arendusprojektide koordinaatoriga.

Noorsootöötaja all mõistame lähtuvalt „Noorsootöötaja Kutsestandardist” väga erinevates rollides ja töökeskkondades noortega tegutsevaid spetsialiste.