Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Vabatahtliku vastuvõtmise ABC

Euroopa vabatahtliku teenistuse (EVT) vastuvõtvatele organisatsioonidele mõeldud käsiraamatu eesmärk on toetada EVT programmis alustavaid organisatsioone projektide elluviimisel. Keskendutakse eelkõige projekti sisulisele kvaliteedikriteeriumide arendamisele, mitte niivõrd reeglite, põhimõtete või kriteeriumide enda lahtikirjutamisele.

Tegemist ei ole projektijuhtimise käsiraamatuga, seega ei käsitle me projektide taotlusprotseduuri, dokumentatsiooni, rahastust, osapoolte õigusi ja kohustusi ega muud sarnast. Sellekohast infot leiad SA Archimedes Noorteagentuuri koduleheküljelt, kus on ka viited vajalikele dokumentidele ja materjalidele, mis aitavad sul läbi mõelda eelnevaga seotu. Soovitame sul seda kindlasti teha võimalusel juba enne käsiraamatu lugemist.

Käsiraamatu näol on tegemist pigem mõtte- ja töövihikuga, kui kindlate ettekirjutuste või kohustuste lahtikirjutamisega. Siiski leiad erinevates peatükkides viiteid nii eespool nimetatud dokumentidele kui ka meeldetuletusi reeglite kohta.