Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Projekti kvaliteet

Projekti kvaliteedi lehtedelt leiad kõik, mida pead teadma hea projekti tegemisest. Soovitame projektide alalehed läbi lugeda nii taotluse esitamisel kui ka rahastusotsuse saamisel, et kõik vajalikud kvaliteedikriteeriumid oleksid täidetud. Projekti kvaliteeti puudutavad lehed käivad nii Erasmus+ kui ka Euroopa Solidaarsuskorpuse tegevustüüpide kohta.

Loe alalehtede kohta enam siit:

Sisu Moodul

Juhul kui projekti kirjutamisel on tekkinud küsimusi ja tahaksid saada asjalikke nõuandeid, on sul võimalik osa võtta projektide nõustamisest. Täpselt leiab selle kohta infot siit.

Toetame kõigi huviliste projektide kirjutamise ja ellu viimise alast õpet. Selleks on meil regulaarselt erinevaid noortele ja teistele taotlejatele suunatud koolitusi ning edendame põhikoolidele ja gümnaasiumitele suunatud “rahvusvahelise projektijuhtimise” valikaine. Selle raames toimuvad õpetajatele täiendkoolitused ja on loodud valikaine käsiraamat ja tunnikavad, mis on leitavad siit.

Kuidas tagada vähemate võimalustega noorte kaasatus? Kes on üldse vähemate võimalustega noored? Mida kaasamisel arvestada? Sellele kõigele leiad siit vastuse.

Aktiivse osalusega on võimalik mõjutada ja muuta ümbritsevat maailma. Siin lehel leiad, kuidas noored päriselt saavad ise projekti ellu viia ja kuidas seda läbi terve projekti elutsükli toetada.

Nii Erasmus+ kui ka Euroopa Solidaarsuskorpuse kontekstis on õppimine üks olulisimaid aspekte. Iga noor, kes projektides osaleb peaks saama ka ühe või mitme õpikogemuse võrra rikkamaks. Kuidas seda kõige paremini teha? Selle leiad siit.

Noortepass on tõend ja vahend, kuidas enda õpiprotsessi kaardistada. See leht annab ülevaate sellest, kuidas Noortepassi enda projektides rakendada.

Nii Erasmus+ kui ka Euroopa Solidaarsuskorpus on piirideülesed programmid, millest tulenevalt tuleb kokkupuudet ka teiste kultuuridega. Siit leiad praktilisi näpunäiteid, kuidas seda protsessi paremini juhtida ja mida see tähendab.

Hea partnerlus on kvaliteetse projekti eelduseks ja üheks peamiseks õnnestumise võtmeks. Selleks, et teha kvaliteetset ja mõjusat projekti, on oluline, et kõik projekti osapooled panustaksid nii selle ettevalmistamisse, elluviimisesse kui ka analüüsiprotsessi. Mõtteid partnerluse toetamiseks leiad sellelt alalehelt.

Projekti potentsiaalne mõju ja selle planeerimine on üks oluline taotluse hindamiskriteerium. Loe siit, kuidas tagada nii projekti suur mõju kui ka nähtavus.

Iga noorteprojekti tegija sooovib, et tegvevustes osalevad noored tunneksid end turvaliselt nii füüsiliselt kui ka emotsionaalselt. Juhiseid nii riskianalüüsi ellu viimiseks kui ka turvalisuse toetamiseks leiad siit.