Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Projekti kvaliteet

Projekti kvaliteedi lehtedelt leiad kõik, mida pead teadma hea projekti tegemisest. Soovitame projektide alamlehed läbi lugeda nii taotluse esitamisel kui ka rahastusotsuse saamisel, et kõik vajalikud kvaliteedikriteeriumid oleksid täidetud. Projekti kvaliteeti puudutavad lehed kehtivad nii Erasmus+ kui ka Euroopa Solidaarsuskorpuse tegevustüüpide kohta.

Loe alamlehtede kohta täpsemalt siit:

Sisu Moodul

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmil on prioriteedid, millele iga projektitegija peab tähelepanu pöörama. Täpsemat teavet nende kohta leiad siit.

Kui projekti kirjutamisel on tekkinud küsimusi ja tahaksid saada asjalikke nõuandeid, saad osa võtta projektide nõustamisest. Täpsemat teavet leiab selle kohta infot siit.

Toetame kõigi huviliste projektide kirjutamise ja elluviimisega seotud õpet. Selleks korraldame regulaarselt erinevaid noortele ja teistele taotlejatele mõeldud koolitusi ning edendame põhikoolide ja gümnaasiumite rahvusvahelise projektijuhtimise valikainet. Selle raames toimuvad õpetajatele täiendkoolitused ning koostatud on valikaine käsiraamat ja tunnikavad, mille leiab siit.

Nii Erasmus+ kui ka Euroopa Solidaarsuskorpuse kontekstis on õppimine üks olulisimaid aspekte. Iga noor, kes projektides osaleb, peaks saama ka ühe või mitme õpikogemuse võrra rikkamaks. Kuidas seda kõige paremini teha? Selle kohta leiad teavet siit.

Noortepass on tõend ja vahend, kuidas enda õpiprotsessi kaardistada. See leht annab ülevaate sellest, kuidas Noortepassi enda projektides rakendada.

Nii Erasmus+ kui ka Euroopa Solidaarsuskorpus on piiriülesed programmid, millest tulenevalt puututakse kokku ka teiste kultuuridega. Siit leiad praktilisi näpunäiteid, kuidas seda protsessi paremini juhtida ja mida see tähendab.

Hea partnerlus on kvaliteetse projekti eeldus ja üks peamine edu võti. Selleks, et teha kvaliteetset ja mõjusat projekti, on oluline, et kõik projekti osapooled panustaksid nii selle ettevalmistamisse, elluviimisesse kui ka analüüsiprotsessi. Mõtteid partnerluse toetamiseks leiad sellelt alamlehelt.

Projekti potentsiaalne mõju ja selle planeerimine on üks oluline taotluse hindamiskriteerium. Loe siit, kuidas tagada nii projekti suur mõju kui ka nähtavus.

Kõik Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse projektides osalejad peavad saama õppida ja areneda turvalises keskkonnas, kus iga osaleja õigusi austatakse ja kaitstakse. Siit saad selle kohta rohkem teada.