Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Erasmus+ ja ESK 2024. aasta olulisemad programmijuhendi muudatused 

Uus aasta toob mitmeid märkimisväärseid muudatusi nii Erasmus+ kui ka Euroopa Solidaarsuskorpuse programmides, millega võiks kindlasti arvestada nii juba kogenud taotleja kui ka täiesti uus programmidesse tulija. Toome teile välja olulisema, mida silmas juba veebruaris taotlust esitades.

Ühikuhindade tõus

Tulenevalt kõrgest inflatsioonis toimus analüüs olemasolevate ühikuhindade osas, millest tulenevalt on alates 2024. aastast mitmed ühikuhinnad läbinud korrektuuri. Arvesta, et juba rahastatud projektide puhul ühikuhinnad tagasiulatuvalt ei tõuse.

Noortevahetus  2023. aastal kehtinud 2024. aastal kehtiv
Korraldustoetus (osaleja kohta) 100 125
Individuaalne toetus (osaleja kohta päevas) 37 48
Kaasamistoetus (osaleja kohta) 100 125
Ettevalmistav kohtumine (osaleja kohta, v.a. vastuvõtva riigi osalejad) 575 680
Noorsootöötajate õpiränne 
Korraldustoetus (osaleja kohta) 100 125
Individuaalne toetus (osaleja kohta päevas) 63 76
Kaasamistoetus (osaleja kohta) 100 125
Ettevalmistav kohtumine (osaleja kohta, v.a. vastuvõtva riigi osalejad) 575 680
Osalusprojekt 
Nõustamiskulu 74 137
Individuaalne toetus (osaleja kohta päevas) 37 48
Kaasamistoetus 100 125
DiscoverEU kaasatus 
Korraldustoetus 100 125
Individuaalne toetus 70 78
Kaasamistoetus 100 125
Sport 
Individuaalne toetus
Riikide grupp 1 107 191
Riikide grupp 2 95 169
Riikide grupp 3 84 148
Kaasamistoetus 100 125
Ettevalmistav kohtumine (osaleja kohta, v.a. vastuvõtva riigi osalejad) 575 680
Vabatahtlik teenistus (Eestis) 
Korraldustoetus (päeva kohta) 19 25
Kaasatustoetus (päeva kohta) 6 8
Taskuraha (päeva kohta) 4 5
Ettevalmistav kohtumine (osaleja kohta, v.a. vastuvõtva riigi osalejad) 575 609
Solidaarsusprojektid 
Korraldustoetus (kuus) 500 630
Coach’i tasu (päev) 74 227

Lisaks ühikuhindadele tõusid ka reisitoetusele eraldatud summad, seda kõigis tegevustüüpides nii Erasmus+ kui ka Euroopa Solidaarsuskorpuse programmides. Arvesta, et alla 500 km pikkuse vahemaa korral kasutavad osalejad reisimiseks üldjuhul vähese heitega transpordivahendeid. Uued reisitoetused on järgnevad:

Distants  Reisitoetus  Reisitoetus rohelise* reisimise korral 
10-99 km 28 56
100-499 km 211 285
500-1999 km 309 417
2000-2999 km 395 535
3000-3999 km 580 785
4000-7999 km 1188 1188
8000+ km 1735

*rohelise reisimise tingimusi vaata programmijuhendist 

Taotlemise tingimused

Olulise täiendusena on lisatud ka täiendavad tingimused taotluse esitamisel. Kõikides KA1 noortevaldkonna tegevustes (noortevahetused, noorsootöötajate õpiränded, noorte osalusprojektid, DiscoverEU kaasatus) kehtib nõue, et üks organisatsioon (tuvastatav OID kaudu) ei tohi olla seotud rohkem kui viie projektiga ühes tegevustüübis ei taotleja ega ka partnerina.

KA2 ehk koostööprojektide puhul on loodud samuti osalemisele lisatingimused, mis on erinevad vastavalt sellele, kas on tegemist suure- või väiksemahulise koostööprojektidega. KA220 ehk suuremahulistes koostööprojektides võib taotleja olla seotud maksimaalselt kümnes projektis, kas taotleja või partnerina. Siinjuures tasub ka välja tuua, et taotlev organisatsioon peab olema vähemalt 2 aasta vanune.
Väiksemahulistes koostööprojektides võib taotlejana esitada maksimaalselt ühe taotluse ja nii partneri kui ka taotlejana ei tohi olla kaasatud üle kümnesse projekti.

Vabatahtlik teenistus

Ka vabatahtlik teenistus on saanud mitme täienduse osaliseks. Lisaks eelpool välja toodud suurenenud ühikuhindadele on nüüdsest individuaalse teenistuse minimaalseks kestvuseks kõigile 2 nädalat. See tähendab, et lühiajaline teenistus (2 nädalat kuni 2 kuud) ei ole enam ette nähtud ainult vähemate võimalustega noortele. Grupiteenistuses langes samuti minimaalne osalejate arv, milleks on nüüd 5 noort.

Taotlustähtajad

Sel aastal on taotlustähtajad avatud järgnevalt:

20. veebruar
Noortevahetus, noorsootöötajate õpiränne, noorte osalusprojektid, DiscoverEU kaasatus, sport, solidaarsusprojektid ja vabatahtlik teenistus, akrediteeringute rahastustaotluse tähtaeg

5. märts 
Suuremahuline koostööprojekt (KA2), väikeprojekt (KA2)

7. mai 
Noorte osalusprojektid, solidaarsusprojektid

1. oktoober 
Noortevahetused, noorsootöötajate õpiränded, noorte osalusprojektid, DiscoverEU kaasatus, sport, solidaarsusprojektid, väikse- ja suuremahulised koostööprojektid.

Oled segaduses?

Ära muretse! Oleme sinu jaoks olemas ja anname nõu. Meie kontaktid leiad siit.

Noorsootöötajaid ootame ka õpirände ja rahvusvaheliste koostööprojektide infotundi 08.01.2024 kell 12:00-13:30. Registreerimine.