Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Et noored saaks rikkalikke kogemusi: “Rahvusvahelise projektijuhtimise õpetamine koolis”

Möödunud aasta novembris leidis taaskord aset koolitus “Rahvusvahelise projektijuhtimise õpetamine koolis”. Koolitust korraldatakse paar korda aastas ning see keskendub noortele suunatud projektide juhtimisele koolikeskkonnas ning toob kokku mitmeid haridus- ja noorsootöötjaid üle Eesti, keda kõnetab rahvusvahelise projektijuhtimise temaatika. Järgmine võimalus koolitusel osaleda on 28.-29. veebruaril ning lisainfot registreerimise kohta leiab siit.

Osalejate hinnangud

Uurisime ka novembris koolitusel osalenutelt, mis neis huvi äratas. Näiteks Kalmetu kooli huvijuht Karin Mägi tõdes, et koolitus andis talle motivatsiooni tuua kooli rahvusvahelisust ning samuti on nüüd rikkalikum tema kontaktide ring. “See on võimalus elavdada koolielu, tuues sinna ressursse ja reaalseid võimalusi suurelt unistada, ” lisas ta.

Mis kasu on sellest valikainest noortele ehk õpilastele? Mis koolile? Osalejad rõhutasid noorte võimalust reisida, kogeda erinevaid kultuure, õppida süvendatult huvitavat teemat ning tuua kooli ettevõtlikke õpilasi. Näiteks Kindluse kooli õpetaja Riine Tammik tõi välja, et tema ise on rahvusvahelisel noortevahetusel osalenud ning ta soov on, et sama rikkaliku kogemuse saaks ka ta õpilased. “Koolitus andis mulle ka konkreetsed teadmised projekti kirjutamiseks,” märkis Tammik.

Mida pidasid osalejad aga toimunud koolituse juures kõige väärtuslikumaks? Nad hindasid käsitletud teemasid, lähenemist, meetodeid, kontakte kolleegidega ning saadud lisainfot programmide kohta. Veel toodi välja, et kavatsetakse rakendada õpitut oma koolides, jagada saadud teadmisi kolleegidega ja viia ellu rahvusvahelisi noorteprojekte. Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi direktor Karen Sukiasyan kiitis omalt poolt koolituse materjale ning soovib gümnasistidele hakata pakkuma projektijuhtimise õpet valikainena.

Kellele on valikaine mõeldud?

“Rahvusvahelise projektijuhtimine”  sobib eeskätt gümnaasiumiastme õpilastele. See võimaldab neil omandada praktilisi oskusi projekti kirjutamisel ja juhtimisel. Aine eduka läbimise korral töötavad noored välja projekti idee, mille saab esitada Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri (SANA) noorteprogrammide keskusele või mõnele teisele rahastajale. Ühtlasi otsib agentuur koole, kes oleks valmis seda valikainet õppekavasse lisama. Oleme omalt poolt välja töötanud nii ainekava, õpetaja käsiraamatu kui näidis-tunnikavad.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade õppeaine olemusest, katsetada erinevaid meetodeid mitteformaalse õppimise toetamiseks ja tutvustada tugimaterjale. Samuti aitab koolitus luua uusi kasulikke tutvusi. Tutvu aine õppekava ja materjalidega sellel lingil.