Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Käes on Euroopa noortenädala tähistamise aeg!

12-19. aprillini tähistatakse Euroopa noortenädalat, mille keskmes sel korral on Euroopa parlamendi valimised ning noorte osalus demokraatlikes protsessides. Ehkki kampaania fookus on seotud ühe nädalaga, viiakse tegevusi ellu aprilli algusest Euroopa Parlamendi valimisteni välja. Kampaania peamiseks sihtgrupiks on noored vanuses 16-35.

Euroopa noortenädala ametlikule veebisaidile saab SIIT.

Euroopa noortenädala 2024 teema

Enda potentsiaali vabastamine: „Tee oma hääl kuuldavaks“ Euroopa noortenädala 2024 raames.

Proovi ette kujutada maailma, kus sinu ideid mitte ainult ei kuulata ära, vaid neid võetakse ka tõsiselt, ja kus sinu hääl on piisavalt võimas tuleviku ning enda kogukonna kujundamiseks. See on põhimõtte „Tee oma hääl kuuldavaks“ aluseks – tegemist on julgustava teemaga, mis avaldas mõju 2022. aasta Euroopa noorte aasta (European Year of Youth 2022, EYY2022) käigus ja inspireerib tänaseni. „Tee oma hääl kuuldavaks“ ei ole pelgalt hüüdlause, vaid üleskutse tegutsema. See julgustab noori initsiatiivi haarama, oma mõtteid avadama ja kodanikuaktiivsust omaks võtma. See sütitab noorte kodanike hulgas omanditunnet ja vastutustundlikkust, ärgitades neid aktiivselt oma tulevikku kujundama ja kogukonna heaolu tagama.

Kõnealune teema on asjakohane ka seetõttu, et lähenemas on 2024. aastal 6.–9. juunini toimuvad Euroopa Parlamendi valimised. Tegemist on võimsa meeldetuletusega noorte kaasamise tähtsuse kohta demokraatlike protsesside ja kodanike aktiivse osalemise valdkonnas. Kui noored inimesed teevad oma hääle kuuldavaks, saavad neist muudatuste esilekutsujad. Nende kaasalöömine demokraatlikes protsessides ja hääletamises loob potentsialli Euroopa Liidu kursi määramiseks ning poliitikate mõjutamiseks, mis mõjutavad otseselt nende elusid ja meie ühist tulevikku.

Euroopa noortenädala 2024 eesmärgid

Euroopa noortenädal 2024 hõlmab nelja järgmist põhieesmärki.

 • Julgustada noori inimesi aktiivseteks ja ühiskonda kaasatud kodanikeks saama ning ärgitada neid oma häält andma.
 • Noorte saavutuste esiletoomine.
 • Edendada Euroopa Liidu, riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasemel avaliku poliitika ning algatuste abil noortele pakutavaid võimalusi, näiteks Erasmus+ või Euroopa solidaarsuskorpuse programmi kaudu.
 • Pöörata tähelepanu kõige tähtsamatele noorte inimeste aktuaalsetele probleemidele, sealhulgas Euroopa Komisjoni prioriteetidele (näiteks roheline mõtteviis, digitaalne kaasamine või selles osalemine).

Mis Euroopa noortenädala raames toimub?

 • Euroopa noortenädala raames korraldatud sündmused ning tegevused on leitavad kampaania veebilehe kaardirakenduselt. Kaardirakendusel on juba üle 80 sündmuse, millega ainuüksi Eestis Euroopa noortenädalat tähistatakse!
 • Avaldame aprillikuu jooksul erinevate noorte projektikogemusi, mis on seotud noorte osaluse temaatikaga Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse noorteprogrammide keskuse blogis.
 • Muidugi võib ka sotsiaalmeedias näha tegevusi, mis kampaaniat esile toovad. Peamiseks sotsiaalmeediakanaliks Eestis on euroopanoored Instagrami konto ning Facebooki konto.
 • 12. aprillil toimub Brüsselis Euroopa noortenädala avasündmus, mis avatakse paneeldiskussiooniga, mida saab jälgida siit. Paneeldiskussioon toimub 10.15-12.00 Eesti aja järgi.

Noorte arvamuse kogumiseks on loodud hääleplatvorm

Hääleplatvorm on Euroopa Komisjoni dünaamilise ruumi esimene hääleplatvorm, mis on mõeldud sinu ideede ja vaatepunktide võimendamiseks! Kõnealune platvorm julgustab igasuguse tausta ja kõikidest riikidest pärit noori oma häält kuuldavaks tegema ning andma enda panuse ELi kujudnamiseks neile meelepärasel viisil! Kas sul on uusi mõtteid? Kas unustasid midagi öelda? Ära muretse, sul on endiselt võimalik platvormil enda hääl kuuldavaks teha!

Tulevik on noorte inimeste kätes ning nende arvamused ja vaated kujundavad tulevikku. Seetõttu tuli Euroopa Komisjon välja hääleplatvormiga, mis võimaldab igasuguse tausta ja kõikidest riikidest pärit noortel Euroopa tuleviku nimel enda ideed ning probleemid kuuldavaks teha; samuti võimaldab see kujundada tulevikku, mis põhineb solidaarsusel, demokraatial ja õiglusel.

 • Hääleplatvormile saab sõnumi salvestada SIIN!

NB! Sõnumi saab salvestada ükskõik millises keeles ja see lisatakse platvormile koos teksti ingliskeelse tõlkega.

Kuidas ise kampaanias kaasa lüüa?

Löö aktiivselt kaasa Euroopa noortenädalal 2024 ja esitle noortega seonduvaid tegevusi. Euroopa noortenädal on platvorm noorte inimeste mitmekülgsete häälte tähistamiseks ja võimendamiseks. Sinu osalus ja asjatundlikkus annavad märkimisväärse panuse tähenduslike arutelude edendamiseks, teadmiste jagamiseks ning noorte inimeste inspireerimiseks nädala jooksul korraldatavate tegevuste abil.

Sinu osalus võib muu hulgas hõlmata järgmist:

 • Õpikoja või koosviibimise juhtimine. Teadmiste, kogemuste ja vaatenurkade jagamine noorte rolli tugevdamise, hariduse või mis tahes muus teie pädevusvaldkonnas.
 • Paneeldiskussioon: Pilguheit noorte praegustele väljakutsetele, võimalustele ja lahendustele.
 • Kontaktide loomise võimalused. Sidusrühmade, poliitikakujundajate ja noorte juhtidega kontaktide loomine koostöö eesmärgil.
 • Levita sõnumit. Jaga enda kontaktidega Euroopa noortenädala 2024 uudised ja uuendusi.
 • Juhul kui sul on olemas tegevuse idee, külasta Euroopa noortenädala 2024 veebisaidil tegevuskaarti ja laadi oma tegevus üles või kirjuta Eesti kampaania koordinaatorile Laura Kiviselgile: laura.kiviselg@harno.ee

Kasulikud lingid kampaania ning Euroopa Parlamendi valimiste temaatika käsitlemiseks:

Kampaaniat koordineerib Eestis Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur ning Eurodesk võrgustik Eestis.