Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Koolitus „Rahvusvahelise projektijuhtimise õpetamine koolis“ tuleb taas!

Kutsume koolide töötajaid (kutseõpetajad, gümnaasiumiõpetajad, huvijuhid, ringijuhid, noorsootööjuhid jt) osalema koolitusel „Rahvusvahelise projektijuhtimise õpetamine koolis“!

Koolitus on mõeldud neile, kes on huvitatud valikaine “Rahvusvaheline projektijuhtimine” õpetamisest oma koolis. Ühtlasi otsime koole, kes oleks valmis seda valikainet õppekavasse lisama.

“Rahvusvaheline projektijuhtimine” valikaine sobib eeskätt gümnaasiumiastme õpilastele, võimaldades neil omandada praktilisi oskusi projekti kirjutamisel ja juhtimisel. Aine eduka läbimise korral töötavad noored välja projekti idee, mille saab esitada Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskusele või mõnele teisele rahastajale.

Koolituse otsene eesmärk on anda ülevaade “Rahvusvahelise projektijuhtimise” õppeaine olemusest (sisu ja lähenemine sh katsetada erinevaid meetodeid, mida kasutada mitteformaalse õppimise toetamiseks) ja tutvustada tugimaterjalid (Rahvusvahelise projektiõppe käsiraamat õpetajatele; näidistunnikavad 35 ja 70 ainetunni pikkusena). Kaudne eesmärk on tuua kokku gümnaasiumi õpetajaid ja teisi koolitöötajaid, kes on teemast huvitatud, et aidata kaasa ka võrgustiku loomisele üksteisele toeks olemisele.

Koolitus toimub 28.- 29. veebruar 2024 Tallinnas Von Stackelberg Hotellis ning registreeruda saab kuni 14. veebruarini 2024 (k.a).

Registreeri osalejaks siin!

Koolitust viivad läbi Kätlin Jürna ja Mikhail Mogutov.

Lisainfo: Ingrid Evert (Ingrid.Evert@harno.ee).

Koolitusel osalemiseks leiab inspiratsiooni eelmises lennus osalenud õpetajate kogemuslugudest.