Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Otsime Eurodeski partnereid aastaks 2024 Lääne-Virumaalt, Tartumaalt ja Järvamaalt!

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus kuulutab välja hanke maakondlike rahvusvahelise noorteinfo partnerite leidmiseks.

Töö sisuks on maakonna piires anda noortele ja noortega töötavatele spetsialistidele infot rahvusvaheliste projekti-, õpi- ja arenguvõimaluste kohta kasutades nii offline kui ka online kanaleid. Rahvusvaheline infotöö toimub Eurodesk võrgustiku raames.

Eurodesk on üleeuroopaline võrgustik, mille missiooniks on „tõsta noorte teadlikkust rahvusvahelistest õpi- ja töövõimalustest ja julgustada neid olema aktiivsed kodanikud“. Fookuses on võimalusterohked programmid Erasmus+: Euroopa Noored ja Euroopa Solidaarsuskorpus ning lisaks veel mitmed projektid. Eurodeski põhimõtteks on pakkuda erapooletut ja usaldusväärset infot tasuta ning olla lihtsasti kättesaadav igale huvilisele.

Lisainfo: https://euroopanoored.eu/meist/tegevused/eurodesk/

TEENUSE SISU

Teenuse osutamise periood on 01.02. – 31.12.2024.

Ootused partnerile:

 • Osalemine maakonnas toimuvatel noorte töö-, haridus- ja karjäärimessidel ning infopäevadel – virtuaalselt või kohapeal kui olukord lubab
 • Sihtgrupile huvipakkuva info jagamine veebis ja sotsiaalmeedias, sh oma asutuse digikanalite arendamine info leviku suurendamiseks
 • Koostöö maakonnas tegutsevate haridus- ja noorsootööasutustega infotundide korraldamiseks
 • Mitteformaalsete meetoditega sündmuste korraldamine noortele, mis annavad infot ja/või õpetavad projekte kirjutama (võimalus siduda juba planeeritud sündmustega)
 • Maakonnas elavate rahvusvahelise kogemusega noorte kaasamine infotegevustesse
  Infomaterjalide jagamine
 • Ajakohased teadmised Erasmus+, Euroopa Solidaarsuskorpuse, DiscoverEU programmidest (pakume koolitust ja personaalset nõustamist selle tingimuse täitmiseks)
 • Euroopa noorte nädala tähistamine (aprillis)*
 • Osalemine rahvusvahelises Time to Move kommunikatsioonikampaanias (Oktoober 2023)
 • Osalemine infohommikutel koordinaatoriga kord kuus, et anda ülevaade toimunud tegevustest ning jagada kogemust teiste Eurodeski partneritega üle Eesti (infohommikute toimumisajad on järgmised: 16.02 (kell 10-13.00, fookuses Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse võimalused), kõikide järgnevate infohommikute algusaeg on kell 10 ning kestus 1-1.5 tundi: 29.03, 26.04, 31.05, 14.06, 30.08, 27.09, 25.10, 29.11).
 • Osalemine kahel koolituskohtumisel Eurodeskidele vajalike pädevuste arendamiseks (21-22. märts ja 14-15. november)

Pakume:

 • Finantseering infotegevuste korraldamiseks
 • Infoüritustel osalemisest tekkivate kulude hüvitamine (osalustasu, transpordikulu, inventar, vajadusel majutus ja toitlustus)
 • 100% kaetud koolitused Eestis, veebis ja välismaal
 • Igakülgset abi esitluste ja töötubade kokku panemisel
 • Võrgustikku, kus suure südamega oma ala spetsialistid
 • Infomaterjalid ja meened programmide ja ülaltoodud kampaaniate kohta
 • Infotöö tegemiseks kasutaja infosüsteemi Google platvormil

Eurodesk partnerile on ette nähtud maksimaalne finantseering aastaks kuni 1200 eurot maakonna kohta. 1200 eurot saab partner, kes on piirkonnas hanke võitnud ning lisaks Eurodesk tegevusplaanile on välja toodud Euroopa noorte nädala tähistamise tegevuplaan. Partneritele, kes on hanke oma piirkonnas võitnud, kuid kes otsustab Euroopa noorte nädalat mitte tähistada, on ette nähtud toetussumma 1000€.

Teenuse eest tasumine toimub hankelepingu alusel. Võimalus on küsida ettemakset 80% summast.

PAKKUMUSE ESITAMINE

Osalema oodatakse noortega töötavaid asutusi ja organisatsioone. Kandideerimiseks palume täita kirjaliku dokumendi, mis sisaldab:

 • teie organisatsiooni ja põhitegevuste tutvustust (sh kogemus rahvusvahelise noorsootööga)
 • rahvusvahelise noorteinfo hetkeolukorra kirjeldust maakonnas
 • Eesmärkide seadmist enda piirkonnale aastaks 2024
 • tegevuskava aastaks 2024

Tegevuskava põhja leiate SIIT (lae endale fail alla ning saada täidetult laura.kiviselg@eurodesk.eu hiljemalt 9.02).

Aastane tegevuskava sisaldab:

 • Infotegevuste nimetused
 • Infotegevuste lühikirjeldused
 • Infotegevuse korraldamise hinnanguline maksumus
 • Infotegevustes osalemise hinnangulised kulud

Euroopa noorte nädala tegevuskava sisaldab:

 • Infotegevuste nimetused
 • Infotegevuste lühikirjeldused
 • Infotegevuse korraldamise hinnanguline maksumus
 • Infotegevustes osalemise hinnangulised kulud

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 9.02.2024. Nõutud dokumendid tuleb saata aadressile laura.kiviselg@eurodesk.eu.

PAKKUMUSE HINDAMINE

Pakkumusi hinnatakse tegevuskava põhjal. 50% punktidest annab tegevuskava vastavus hankes seatud ootustele (max 50 punkti) ning 50% varasem kogemus rahvusvahelise noorsootööga (max 50 punkti).Igast maakonnast valitakse välja üks pakkuja, kellel on kõige rohkem punkte, kuid mitte vähem kui 60 punkti.
Lisainfo: Laura Kiviselg, e-mail laura.kiviselg@eurodesk.eu, 56 935 658