Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Tutvu Erasmus+ noorteprogrammi 2021-2022.a tulemuste ja mõju uuringuga Eesti osalejate kohta

Raportis vaadeldakse Erasmus+ noorteprogrammi noortevahetused ja noorsootöötajate õpirändeprojektid tegevustüüpides osalejaid, mis moodustavad käesoleva uuringu valimist kõige suurema osa. Analüüsis tuuakse välja projektide mõju programmi osalenutele, uuringus osalenute hinnangud projektidele, esitatakse ülevaade projektide kooskõlast programmi eesmärkide ja prioriteetidega.

Raport hõlmab 2021-2022.a uuringutsükli projektide andmeid, mida rahastas Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus, kus projektide tegevused toimusid Eestis või kus osalesid Eesti osalejad. Uuringus osales 152 projektitiimi liiget ja 500 osalejat.

Samuti selgitatakse välja, milline on projektide mõju Eesti osalejatele, organisatsioonidele, kohalikele piirkondadele, kus projektid toimuvad ning rahvusvahelisele noorsootööle. Lisaks tuuakse välja, kuidas toimub rahastatud projektide korraldus ja juhtimine ning milline on vähemate võimalustega noorte ja noorsootöötajate ligipääs projektidele.

Analüüs aitab kaasa tõenduspõhisele noortepoliitika kujundamisele ja võimaldab paremini mõista noorte õpirännet ja mitteformaalse õppe tulemusi.

Analüüsi aluseks on RAY võrgustiku (Research-based Analysis and Monitoring of European Youth Programmes) korraldatud RAY MON küsitlusuuringu Eesti andmed nende osalejate kohta, kes:

  1. olid pärit Eestist, sõltumata sellest, millises riigis toimus või milline Erasmus+ riiklik agentuur projekti rahastas või
  2. osalesid projektides, mida rahastas Eesti riiklik agentuur ehk Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus, sõltumata sellest, millises riigis projekti tegevus toimus.

Tutvu põhjaliku analüüsiraportiga eesti keeles siin ja inglise keeles siin.

Uuringu juurde kuulub infograafik, kus on graafiliselt esitatud uuringu kõige olulisemate tulemuste kokkuvõte programmi tegevuste: noortevahetused ja noorsootöötajate õpiränded lõikes.

Uuringut teostas Poliitikauuringute Keskus Praxis. Vaata järele uuringu tulemuste esmast tutvustust Praxise poolt siin.

Erasmus+ noorteprogrammi tulemuste ja mõju-uuringu teostamist koordineerib rahvusvaheliselt alates 2009. aastast RAY võrgustik (Research based analyses of European youth Programs), mis tegeleb Euroopa noorteprogrammide teadmistepõhise seire ja analüüsiga. RAY võrgustik panustab noorsootöö valdkonnas rahvusvahelisse koostöösse ja dialoogi poliitikute, noorsootöö praktikute ja uurijate vahel, et paremini mõista ja teadmistepõhiselt kujundada noorsootöö valdkonna arengut Euroopas.