Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Edasi lükatud jaanuarisse 2017! „AVAMEELSELT ÕPPIMISEST“

Kandideerimise tähtaeg: 02.01.2017 23:59

SA Archimedes Noorteagentuur annab teada, et noortega tegelevatele inimestele suunatud koolitus „AVAMEELSELT ÕPPIMISEST“  on edasi lükatud kuna mitmed soovijad  on pöördunud meie poole sõnumiga, et neile ei sobinud detsembrikuu kuupäevad. Koolitus sellest koosneb kahest moodulist, mille vahele jääb praktikum. 

Uuendatud ajakava: I moodul: 11.-13. jaanuar 2017, Tartus (orienteeruv päeva algus 11.01 kell 17 ja lõpp 13.01 kl 17). II moodul toimub märtsis (grupile sobiv kuupäev lepitakse kohtumisel kokku).

Grupis on kohti veel 10 inimesele. Ootame kõiki huvilisi! Registreerimine kuni 2. jaanuarini (k.a.) 2017.

 

Kuivõrd oluline on õppima õppimine Sinu töös? Kuidas süstida õppimisindu noortesse? Miks üldse saada kiiremaks ja paremaks õppijaks?

 Kui Sind kõnetab soov saada paremaks õppijaks, tugevamaks õppimise toetajaks ja mõnusaks õpikogemuse mõlgutajaks on järgnev kutse mõeldud SULLE.

 1Hea kaasteeline!

„AVAMEELSELT ÕPPIMISESTel_sotsiaalfond_vertikaalne

ehk koolitus sellest, kuidas muuta ja mõjutada enda ja teiste elu

Uuendatud ajakava: I moodul: 11.-13. jaanuar 2017, Tartus (orienteeruv päeva algus kolmapäeval 11.01 kell 17 ja lõpp reedel 13.01 kl 17). II moodul toimub märtsis (grupile sobiv kuupäev lepitakse kohtumisel kokku).

Ülal on esitatud kolm küsimust, mis võiksid vabalt sobida soovidena kuldkalakesele. Tegelikkuses võtavad nad kokku plaanitava koolituse pealisülesanded ja peegeldavad meie soovi juhtida tähelepanu õppimise muutumisele/kaasajastamisele ja refleksiooni olulisusele.

 Koolituse tulemus:

 • Osaleja on ennast analüüsinud õppijana ja leidnud enda tugevusi, nõrkusi, omapärasid;
 • Osaleja oskab läbi viia õpimeetodite analüüsi grupile;
 • Osaleja teab elukestva õppe tähendust ja tunnetab enda rolli selles;
 • Osaleja tunneb erinevaid õppimist abistavaid tehnikaid ja oskab neid enda töös kasutada.

KUIDAS ME SEDA TEEME

 • KÄED KÜLGE ehk katsetame tänaseid häid ja töötavaid praktikaid ja loome selle valguses uusi võimalikke viise õppimise toetamiseks.
 • MÕLGUTAME ehk erinevate lähenemiste uurimine ja avamine teooria valguses (nt õppimine, mõtestamine, õpikogemus, refleksioon, tagasiside).

KOOLITUSE TAUST

Erinevatest noortevaldkonnale  suunatud uuringutest teame, et mitteformaalse õppimise kontekstis võiks noorte õpikogemuste analüüs olla paremini juhendatud. Seda teemat täpsemalt uurides selgus, et juhendajad tunnevad puudust lahedatest meetoditest, kui ka üldisest raamistikust, mis aitaks õpikogemusi analüüsida.

Maist 2015 kuni märtsini 2016 toimus rahvusvaheline Eesti-Läti pikaajaline arenguprogramm “LEVEL UP! Õppimise toetamine noorsootöös: sügavam mõistmine, kõrgem kvaliteet, rohkem tunnustamist“, mille eesmärgiks oli arendada noorsootöötajate pädevusi noorte õppimise ja õppimise analüüsimise juhendamisel kasutades Noortepassi lähenemist.  Programmi tulemusena said noorsootöötajad kohalikuks kasutuseks tööriista, mis oli enne kättesaadav üksnes rahvusvahelistes projektides. Detsembris 2016 stardib uus Eesti-sisene koolitusprogramm, mille tulemusena soovime jõuda olukorrani, kus iga osaleja sai paremini märgata ja väärtustada noorte õpikogemusi ning õppimise mitmekülgsust, et aidata noortel õpikogemusi avastada ja mõtestada.

2Visuaalide autor: Siiri Taimla

KOOLITUSE TEEMAD

 • Õppimise tähendus 21 sajandil;
 • Eneseanalüüs ehk õppija autoportree;
 • Õpipädevused elukestvas õppes, noortepass;
 • Kuidas tegeleda enda süstemaatilise arendamisega;
 • Ennastjuhtivus ja õppimise mudelid noorsootöös (nt Dewey, Kolb, );
 • Õpimeetodite refleksioon ja selle juhtimine
 • Uudsed õppimise dimensioonid

 

KOOLITUSE KAVA

Koolitus koosneb kahest moodulist, mille vahele jääb praktikum. Koolituse esimese moodulis võtame fookusesse õpikogemuse analüüsi ja liigume kolme päeva kestel teooriast praktikani, eneseanalüüsist kuni teiste juhendamiseni.

Koolituste vahele jääb nn kodune praktikum, kus osalejatel on võimalus katsetada omandatus oskusi enda noortegrupiga ja teha endale väärtuslikke õpimärkmeid

Koolituse teises osas tagasisidestame praktikumide tulemusi.

Koolitusprogrammist on soojalt oodatud osa saama:

 • Noorsootöö praktiseerijad – noorsootöötajad, huvihariduse spetsialistid ja huvitegevuse korraldajad, noortejuhid, mentorid, koolitajad ja kõik teised, kes noortega töötavad – kes on huvitatud arendama õppimisega seotud protsesse oma igapäevatöös

Grupis on kohti 20 inimesele. Osaleda võib ka tandemina ühest organisatsioonist, et ühised arutelud mõne hea kolleegiga oleksid viljakamad ning edasised tegevused teie töökeskkonnas käegakatsutavamad. Koos on parem kui üksi! 😉 NB!Tandemina osalemine on küll vaid eeldus aga mitte tingimus!

NB! Osalemiseks on oluline olla valmis koolitusel täies mahus osalema

Tingimused

Koolitusprogramm viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014-2020 tegevuse “Noorsootöötajate koolituste arendamine” tegevuskava raames. Programm, sh ööbimine (kaugemalt tulijatele) ja toitlustus on osalejatele tasuta. Koolituse osalejatelt eeldatakse vaid sõidukulude tasumist koolituse toimumispaika ja tagasi.

Koolitusprogramm on välja töötatud SA Archimedest noorteagentuuri ja juhtivkoolitajaga Margus-Tarmo Pihlakaga koostöös.

Registreerimine kuni 2. jaanuarini (k.a.) 2017. Hiljemalt 5.jaanuaril võtame kõigi huvilistega ühendust ja jagame täpsemaid juhtnööre esimese koolitusmooduli kohta.

Küsimuste korral võtke ühendust Anna Kuzinaga aadressil  Anna.Kuzina@archimedes.ee või helistage 69 79 217.

3

Teema seos noortevaldkonna arengukava ja kutsestandardiga

Kehtiva noorsootöötaja kutsestandardi kohaselt on tasemel 4 noorsootöötaja töö osaks „2.1.12 Kogetu ja saavutatu hindamine koos noortega, tagasiside andmine, eneseanalüüsi juhendamine“.

Ka noorsootöötaja eetikakoodeksis on sätestatud, et noorsootöötaja: „pöörab tähelepanu sellele, et tegevused, sh noorte poolt algatatud tegevused, võimaldaksid noorel omandada uusi teadmisi, oskusi, kogemusi ja nendest õppida ning tagab võimalused selle teadvustamiseks“.

Eesti noortevaldkonna arengukava 2014–2020 nelja eesmärgi seas on noortevaldkonna mõjusam toimimine, mille üheks väljundiks on suurendada noorsootöö hariduslikku mõju ja toetada noorsootöö kvaliteeti noorte võtmepädevuste arendamisel. Praktiliselt tähendab see vajadust mõista õppeprotsessi noorsootöö kontekstis, toetada õppimist ning näha võimalusi, kuidas luua soodne keskkond noorte arengu analüüsimiseks ning noorsootöös õpitu sotsiaalseks ja formaalseks tunnustamiseks ühiskonnas.

*Kutse fotod. Google pildipank