Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noortepoliitika kontaktseminar DemoPeople

DemoPeople on noortepoliitika kontaktseminar, mille eesmärgiks on luua demokraatia ja struktureeritud dialoogi alane rahvusvaheline koostöö Erasmus+ programmi- ja partnerriikide vahel.

Seminaril osalejad jagavad oma kogemusi seoses noortepoliitika loomisega riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil ning koostööga noorte ja poliitikute, ekspertide ja noortepoliitika eest vastatavate inimeste vahel.

Seminari eesmärgid:

  • luua võimalused alustamaks pikaajalist koostööd Erasmus+ programmi- ja partnerriikide vahel demokraatia ja struktureeritud dialoogi osas;
  • tegeleda projektide kvaliteedi arendamisega ja õppida tundma uusi lähenemisi;
  • tõsta teadmisi programmi Erasmus+ Euroopa Noored võtmetegevus 3 (key action 3) juhistest ja reeglitest;
  • pakkuda infot noortepoliitika projektide elluviimiseks;
  • luua keskkond rahvusvaheliste partnerluste tekkimiseks ja ühiste tulevikuprojektide kavandamiseks, teadmiste, kogemuste ja heade praktikate jagamiseks;
  • näidata programmi Erasmus+ võimalusi kultuuridevaheliste pädevuste arendamiseks noortepoliitika vallas.

Seminari toimumisaeg: 13.-17.aprill 2015 Poolas.

Osalejate sihtgrupp: vähemalt 18.aastased noored, noorsootöötajad, noorte- ja projektijuhid, noortepoliitika kujundajad.

Kandideerimise tähtaeg: 10.märts 2015

Kandideerimine toimub SALTO kodulehel.
*Kandideerimiseks peate olema registreeritud kodulehe kasutajana.

Osalustasu: 51 €. Toitlustuse, majutuse ja seminariga kaasnevad kulutused katab seminari korraldaja PoolasNB! Juhul kui osalustasu summa muutub osalemise takistuseks, võtke palun ühendust Euroopa Noored Eesti bürooga. Rahvusvahelised reisikulud (sh kindlustus) katab ja reisikorralduse eest vastutab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo.

Küsimuste korral pöörduge Karin Ööveli poole aadressil karin.oovel@archimedes.ee või helistage 69 79 231.