Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

„Ekspressretk õppimismaastikul noorsootöös“ – ehk kuidas noorsootöös õpitut mõtestada

Kandideerimise tähtaeg: 12.09.2017 23:59

4.-6. oktoober ja 9. november 2017 Tallinnas

Iga noorsootöötaja jaoks on oluline leida oma töös need nipid ja võtted, kuidas veelgi paremini toetada noorte õppimist.

See saab aga alguse iseenda pädevuste arendamisest. Just sellepärast ootamegi kõiki enesearendamisest huvitatud noorsootöötajaid praktilisele koolitusele, kus näitame muuhulgas:

 • Kuidas plaanida ja disainida õppimist noorsootöös
 • Kuidas selle vilju nähtavamaks teha
 • Kuidas õpitut kirja panna ja väärtustada

Pildi autor: Siiri Taimla Joonmeediast

Ootame koolitusele kõiki noorsootöö praktiseerijaid – noorsootöötajad, huvihariduse spetsialiste ja huvitegevuse korraldajaid, noortejuhte, mentoreid, koolitajaid ja kõiki teisi, kes noortega töötavad – kes on huvitatud arendama õppimisega seotud protsesse oma igapäevatöös!

Üheskoos otsime lahendusi järgnevatele küsimustele:

 • Millist rolli täidab noorsootöö noore arengu toetamisel?
 • Kuidas suurendada läbi mõtestatud õppeprotsessi noorsootöö mõjusust ning oma töö tulemused nähtavamaks muuta?
 • Kuidas kavandada noore arengut toetavat õppeprotsessi?
 • Kuidas märgata õppimisvõimalusi enda ümber ja pakkuda noorte õppimisele mitmekesist, põnevat ja kasulikku tuge?

Koolitus toimub Tallinnas ja koosneb kahest moodulist 4.-6. oktoober ja 9. november 2017, mille vahele jääb praktikum.

 • I moodul: Esimesel kolmel koolituspäeval keskendume õppimise ja õppeprotsessi mõtestamisele ja enda rolli teadvustamisele noore õppimise toetamises. Omandame teoreetilisi teadmisi aga lahendame ka praktilisi ülesandeid..
 • Kahe koolitusmooduli vahepeal on praktikaperiood, mille raames saab rakendada koolitusel omandatut enda töökeskkonnas.
 • II moodul: Neljandal koolituspäeval analüüsime vahepealsel perioodil kogetut ning kaardistame noorte õpikogemuse toetamise head praktikad.

 Koolituse läbivateks teemadeks on:

 • Õppimise kaasaegsed käsitlused ja nende rakendumine noorsootöös – kuidas õppimine noorsootöös aset leiab ja mida see tähendab noorsootöötaja rolli määratluses?
 • Õppimisprotsess ja selle kujundamine noorsootöös – noorte õppimise toetamine praktikas: miks, mida ja kuidas?
 • Noorsootöötaja kui noore arengu/õppimise toetaja – abistavad tööriistad (lähenemised, meetodid, instrumendid) ja vajalikud pädevused õppimise toetajana.

Koolituse tulemusena osalejad:

 • märkavad õppimise mitmekesiseid võimalusi noorsootöös;
 • teavad viise, kuidas toetada noore õpikogemust (sh kavandamist, märkamist ja mõtestamist);
 • mõistavad enda rolli ja analüüsivad enda pädevusi noore arengu/õppimise toetajana;
 • on rikastanud enda praktikat noorte õpikogemuse toetamiseks.

Tingimused ja registreerimine

Koolitusgrupis on piiratud arv kohti ja osaleda võib ka tandemina ühest organisatsioonist.
NB! Kandideerimisel on oluliseks tingimuseks valmisolek koolitusel täies mahus osaleda.

Programm, sh ööbimine (kaugemalt tulijatele) ja toitlustus on osalejatele tasuta. Koolituse osalejatelt eeldatakse vaid sõidukulude tasumist koolituse toimumispaika ja tagasi.

Koolitusprogramm on välja töötatud koostöös SA Archimedese noorteagentuuri ja juhtivkoolitaja Kristi Jüristoga

Registreerimine kuni 12.septembrini (k.a.) 2017. Hiljemalt 18.09 võtame kõigi huvilistega ühendust ja jagame täpsemaid juhtnööre esimese koolitusmooduli kohta.

Küsimuste korral võtke ühendust Anna Kuzinaga aadressil  Anna.Kuzina@archimedes.ee või helistage 69 79 217.

Koolitusprogramm viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014-2020 tegevuse “Noorsootöötajate koolituste arendamine” tegevuskava raames.
————————————————————————————————————————————-

Koolituse seos noortevaldkonna arengukava ja kutsestandardiga

Kehtiva noorsootöötaja kutsestandardi kohaselt on tasemel 4 noorsootöötaja töö osaks „2.1.12 Kogetu ja saavutatu hindamine koos noortega, tagasiside andmine, eneseanalüüsi juhendamine“.

Ka noorsootöötaja eetikakoodeksis on sätestatud, et noorsootöötaja: „pöörab tähelepanu sellele, et tegevused, sh noorte poolt algatatud tegevused, võimaldaksid noorel omandada uusi teadmisi, oskusi, kogemusi ja nendest õppida ning tagab võimalused selle teadvustamiseks“.

Eesti noortevaldkonna arengukava 2014–2020 nelja eesmärgi seas on noortevaldkonna mõjusam toimimine, mille üheks väljundiks on suurendada noorsootöö hariduslikku mõju ja toetada noorsootöö kvaliteeti noorte võtmepädevuste arendamisel. Praktiliselt tähendab see vajadust mõista õppeprotsessi noorsootöö kontekstis, toetada õppimist ning näha võimalusi, kuidas luua soodne keskkond noorte arengu analüüsimiseks ning noorsootöös õpitu sotsiaalseks ja formaalseks tunnustamiseks ühiskonnas.

Mõned lugemismaterjalid:

2016.a aastaraamatu teema oli mitteformaalse ja informaalse õppe roll, võimalused ja vajadused noorte elus ning avaldumine noorsootöös.

stardiplatsi käsiraamat: noorsootöötaja toetab noorte õppimist.

Eesti noorsootöö ajakiri MIHUS nr 13 Õppima õppimine, õppiv noorsootöötaja ja õppiv organisatsioon

Õppimisest ja selle toetamisest Erasmus+: Euroopa Noored projektides.