Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Infoseminar: NEET staatusega noorte kaasamine rahvusvahelisse noorsootöösse

Kandideerimise tähtaeg: 24.08.2018 23:59

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi värske analüüs Noorte Tugila logiraamatu 2015-17 andmete põhjal kinnitas, et noorte tõrjutust ehk eemalejäämist haridusest ja tööturult mõjutavad kõige enam lõpetamata haridus ja päritolu maapiirkonnast. Erasmus+: Euroopa Noored programmi mõju ja tulemusi käsitlevad uuringud näitavad, et 95% uuringus osalenud noortest vastab, et rahvusvahelised projektid on panustanud nii nende isiklikku kui tööalasesse arengusse. SA Archimedes noorteagentuur kutsub seminarile noortega töötavaid inimesi, kes soovivad leida viise, kuidas haridusest ja tööturult kõrvale jäänud noortele pakkuda rahvusvahelise noorsootöö kaudu enesetäiendamise võimalusi.

Viimastel aastatel on Eesti noortevaldkonnas pööratud palju tähelepanu tõrjutusriskis olevatele noortele eesmärgiga pakkuda noortele võrdseid osalusvõimalusi. Hoolimata toimunud arengutest jõuab vaid väike osa nendest noortest rahvusvahelistesse projektidesse.  Näeme, et üks osa lahendusest on Eesti noortevaldkonnas eri organisatsioonide koostöös – need, kes töötavad igapäevaselt koos noortega ja need, kellel on pädevus ja kogemus pakkuda võimalusi osaleda rahvusvahelistes projektides. Usume, et olles koostööpartnerite ja noortega ühes paadis, saab nii mõndagi vägevat korda saata!

Kutsume teid seminarile kaasa mõtlema ja panustama, et luua sild teineteise töö ning selle kaudu noorte ja mitmete rahvusvaheliste võimaluste vahel (keskendume Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse võimalustele).

Infoseminar toimub 07.09 (kell 11.00-15.00) Tallinnas.

Mis on need rahvusvahelised võimalused, mille kaudu saate NEET staatusega noori kõige paremini toetada nende eneseleidmise-, töö- ja haridustee jätkamisel? Mis on noorte ja organisatsioonide vajadused ning takistused? Kuidas koostöös teiste organisatsioonidega NEET noori strateegiliselt rahvusvahelisse noorsootöösse kaasata?

Seminarile ootame noortega töötavaid spetsialiste, kelle igapäevatöö on seotud NEET noorte toetamise ja jõustamisega ning neid, kes pakuvad oma organisatsiooniga noortele rahvusvahelistes projektides osalemise võimalusi.

Infoseminarile saab registreeruda SIIN. Tähtaeg registreerimiseks on 24.08.2018.

Lisainformatsioon:  Kai Raku kai.raku@archimedes.ee

Seminar toimub üle-Euroopalises strateegilise koostööprogrammi („Strategic Partnership on Inclusion – SPI“) raames, mis pakub tuge organisatsioonidele Erasmus + programmi kaudu arendada kvaliteetseid kaasavaid projekte. Antud arenguprogrammi raames korraldab noorteagentuur kohalikul tasandil mitmeid kaasatuse teemalisi koolitusi ja infoseminare nii organisatsioonidele kui ka noortegruppidele. Programmi kaudu on organisatsioonide esindajatel võimalik osaleda rahvusvahelistes tegevustes, et õppida teiste riikide praktikast, leida partnereid ja töötada välja kaasatusele ja mitmekesisusele suunatud projekte.