Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Konkurss Euroopa Solidaarsuskorpuse (endise EVT) vabatahtlike koolituste praktilise korralduse elluviija leidmiseks

Kandideerimise tähtaeg: 08.07.2018 23:59

Käesolevaga kuulutab Sihtasutus Archimedese noorteagentuur (SANA) välja konkursi Euroopa Solidaarsuskorpuse (endise EVT) vabatahtlike koolituste praktilise korralduse elluviija leidmiseks ajaperioodil 13.07.2018-31.12.2020.

Kandideerimistingimused:

 • Eesti ja inglise keele oskus heal tasemel
 • Eelnev kogemus koolituste praktilises korraldamises (sh hangete läbiviimine)
 • Põhjalikud teadmised Euroopa vabatahtliku teenistuse (tulevase Solidaarsuskorpuse) koolitustsüklist.
 • Kasuks tuleb isiklik kokkupuude Euroopa vabatahtliku teenistuse koolitustega.

Valiku tegemisel võtame arvesse koolituste praktilise korraldamise kogemust (40%), teadmisi vabatahtliku teenistuse koolitustsüklist (40%) ja nõutud keeleoskust (20%).

Töö sisu:

Praktilise korralduse elluviija peab tagama Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi vabatahtlike koolituste kvaliteetse praktilise korralduse sh:

 • koostab ja haldab jooksvalt ülevaadet koolitust vajavatest vabatahtlikest koostöös Noorteagentuuriga;
 • teostab jooksvalt koolituste praktilised korraldused, sh kavandab koolituste toimumiskoha, transpordi- ja programmiliste ürituste tellimused, suhtleb tellimuse esitamisel, täpsustamisel jne;
 • suhtleb koolitustel osalemise osas SANA nimel ja teadmisel vabatahtlike ning nende saatvate/vastuvõtvate organisatsioonidega (sh toetades nende registreerumist koolitustele);
 • suhtleb koolituste ettevalmistamise, läbiviimise ja analüüsi osas SANA nimel ja teadmisel koolitajatega, koordineerib koolituste ajal koostööd erinevate osapoolte vahel;
 • edastab SANAle koostöölepingust tulenevate ülesannete täitmisest tuleneva kogu vajaliku info, sh hinnapakkumised erinevate teenuste pakkujatelt ning nende võrdlustabelid, arved jms.

Lisanduda võib vastavalt erikokkulepetele ka teiste Euroopa Solidaarsuskorpuse programmiga seotud koolituste/sündmuste praktiline korraldus.

Töötasu (bruto) ühe koolitustegevuse kohta:

 • Mitme ööbimisega koolituse praktilise korraldusprotsessi elluviimise eest on 170 eurot.
 • Ühe ööbimisega koolituse praktilise korraldusprotsessi elluviimise eest on 120 eurot.
 • Ilma ööbimiseta koolituse praktilise korraldusprotsessi elluviimise eest on 70 eurot.

Erikokkulepete puhul lepitakse konkreetses töötasus eraldi kokku.

Kandideerimiseks tuleb esitada kandideerimisvorm hiljemalt 5.07.2018.

Küsimuste korral võtke ühendust: karin.oovel@archimedes.ee