Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Koolitus: läbirääkimis- ja esindusoskused noortevaldkonnas

Rahvusvahelise koolituse „Lobbying and Advocacy in Youth field“ eesmärgiks on suurendada noorteorganisatsioonide võimekust seista noorte huvide eest ja kaitsta nende seiskohti noortepoliitika kujundamise protsessis.

Koolitusel on kolm üldeesmärki:

  • propageerida noorte seisukohti nii kohaliku, riikliku kui rahvusvahelise tasandi otsustusprotsessides,
  • suurendada noorteorganisatsioonide võimekust dialoogi partnerina, arendades noorteliidrite läbirääkimis- ja esinduspädevusi,
  • toetada noorteorganisatsioonide ja –gruppide kodanikuaktiivsust ja teadlikkust demokraatia põhiprintsiipidest.

Lisaks soovitakse koolitusega

  • tõhustada noorteorganisatsioonide tegevust lobitöö ja noorte huvide kaitse suunal, pöörates erilist tähelepanu vajalikele uuringutele, vahenditele ja veenvusele dialoogi partnerina,
  • jõustada noorteliidreid läbirääkimiste pidamisel ja julgustada noorteorganisatsioone võtma rohkem initsiatiivi ühiskondlikel teemadel,
  • tõsta mittetulundusühingute suutlikust struktuurses dialoogis osalemiseks ja otsustusprotsessides kaasa rääkimiseks,
  • edendada koostööd sarnaste eesmärkidega organisatsioonide vahel ja luua võrgustikke, mis aitaksid kaasa ühiste eesmärkide saavutamisele.

Koolitusel on oodatud osalema noorteorganisatsioonide liikmed (noorsootöötajad, noorteliidrid, vabatahtlikud, projektide koordinaatorid), kes on huvitatud oma läbirääkimis- ja esindusoskuste arendamisest. Koolitus on kasulik ka organisatsioonide juhtkondadele, kes soovivad tõsta oma organisatsiooni võimekust noortepoliitika kujundamisel kaasa rääkida.

Koolitus toimub 17.-22. aprillil Bulgaarias.

Kandideerimise tähtaeg: 6. märts 2016

Elektroonilise kandideerimisvormi koos inglisekeelse infoga koolituse kohta leiad SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreeritud SALTO kodulehe kasutajana ning veenduma, et te taotluse esitate, mitte ainult ei salvesta mustandina.

Osalustasu: 32 €. Toitlustuse, majutuse ja koolitusega kaasnevad kulutused katavad koolituse korraldajad. Rahvusvahelised reisikulud (sh kindlustus) kannab ja reisikorralduste eest vastutab SA Archimedes Noorteagentuur. Valituks osutumisel võtame Teiega reisikorralduse asjus ühendust.

Küsimuste korral võtke ühendust Karin Ööveliga aadressil karin.oovel@archimedes.ee või helistage 69 79 231.