Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Koolitus “ONE 2 ONE” – õppimise toetamine üks-ühele suhtluses

Kandideerimise tähtaeg: 24.03.2017 23:59

Kuidas toetada noore arengut ja õppimist individuaalse suhtlemise kaudu?

„ONE 2 ONE“ on programmi Erasmus+ Euroopa Noored raames korraldatav rahvusvaheline koolitus, mille fookus on noorsootöötajate võimalus toetada noorte arengut läbi üks ühele suhtluse. Koolitus  julgustab ja annab ka mitmeid erinevaid pädevusi noorte arengut ja õppimist toetavaks individuaalseks tööks.

Koolituse käigus:

  • uuritakse lähemalt õppimise olemust;
  • jagatakse kogemusi erinevatest lähenemistest ja keskkondade mõjust õppimisele;
  • arutletakse, mida tähendab õppimise toetamine üks ühele suhtluses;
  • arendatakse oskusi algatamaks ning toetamaks õppimisega seonduvat enesereflektsiooni.
  • luuakse seoseid eeltoodud aspektide ja nö suurema pildi vahel. Näiteks luuakse seoseid õpitu ja äsja avaldatud noorsootöötajate pädevusmudeli vahel;

Et koolitusel osalejad saaksid ka ise kogeda, mida tähendab, kui keegi sinu õppeprotsessi individuaalselt toetab, toetab iga osalejat kogu koolituse vältel üks ja sama koolitaja, kellega kohtutakse nii koolituse eelselt kui ka järgselt.

Kandideerima on oodatud nii palgatööl kui vabatahtlikud noorsootöötajad ja noorteliidrid, nii EVT mentorid ja tuutorid kui ka noortevaldkonnaga kokku puutuvad haridustöötajad. Seega:

  • kõik, kes näevad vajadust suurendada oma pädevusi individuaalses töös noortega
  • kõik, kes soovivad töös noortega toetada õppimist läbi üks ühele suhtlemise – nt need, kes toetavad Noortepassi protsessi.
  • kes on vähemalt 18 aastat vanad.

Koolituse töökeel: inglise keel

Koolitus toimub 28. mai – 3. juuni 2017 Budapestis Ungaris

Kandideerimise tähtaeg: 24.03.2017

Põhjalik inglise keelne lisainfo (sh koolituse päevakava) ja kandideerimisvorm on leitavad SALTO kodulehelt.

* Kandideerimiseks peate olema registreeritud SALTO kodulehe kasutajana ning veenduma, et te taotluse esitate, mitte ainult ei salvesta mustandina.

Osalustasu: 51 €, mis tuleb tasuda SA Archimedese noorteagnetuurile juhul, kui osutute valituks. Toitlustuse, majutuse ja üritusega kaasnevad kulutused katavad korraldajad. Rahvusvahelised reisikulud (sh kindlustus) kannab ja reisikorraldused teeb SA Archimedese noorteagentuur (SANA) programmi Erasmus+: Euroopa Noored Koolitus- ja Koostöökava raames.

Küsimuste korral võtke ühendust Nele Metsaga aadressil nele.mets@archimedes.ee või helistage 69 79 237.