Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Koolitus SOHO – European Training Course for support people in E+: Youth in Action Volunteering Activities

Kandideerimise tähtaeg: 06.05.2018 23:59

Koolitus toimub 13.-17. juunil 2018 Poolas

Koolitus on suunatud neile, kes kuuluvad EVT vabatahtliku toetussüsteemi: mentorid, vabatahtlike vastuvõtjad, saatjad ja projekti koordineerivad organisatsioonid.

Koolituse eesmärkideks on:

  • anda osalejatele parem arusaamine EVT projektist kui õppimise viisist ning sinna juurde kuuluvatest kvaliteediaspektidest;
  • parandada osalejate oskusi rahvusvahelise koostöö vallas;
  • kaardistada rollid, vastutusalad ning väljakutsed EVT vabatahtlike tugisüsteemis;
  • teadlikkuse tõstmine EVT projektide õppimisaspektidest ning vahendite väljatöötamine õppimise toetamiseks;
  • toetada EVT projektide kaudu mitteformaalset õppimist ning Noortepassi rakendamist.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Kandideerimise tähtaeg: 6. mai 2018

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt.

Kandideerimine toimub läbi SALTO kodulehe. Kandideerimiseks peate olema registreeritud SALTO kodulehe kasutajana ning veenduma, et te taotluse ka esitate, mitte ainult ei salvesta mustandina.

Korraldajad teavitavad kandidaate konkursi tulemustest hiljemalt 18. mail 2018.

Osalustasu: 51 EUR tuleb tasuda SA Archimedese noorteagentuurile (SANA). Toitlustuse, majutuse ja koolitusega kaasnevad kulutused katab korraldaja programmi Erasmus+: Euroopa Noored raames.  Rahvusvahelised reisid, sh kindlustuse, korraldab ja tasub SANA.

Sisulistes küsimustes võtke ühendust Melissa Ansoniga aadressil melissa.anson@archimedes.ee või helistage 697 9222.

Koolituskutse tõlkis ja kohendas ning vajalike praktiliste ettevalmistuste eest hoolitseb Triin Saulep (triin.saulep@archimedes.ee; tel 697 9223).