Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noortepassi koostamise seminar From Diary to Certificate Bulgaarias

Noortepass (NP) on alates 2007. aastast EL programmis Euroopa Noored ning nüüd ka uues EL programmis Erasmus+ kasutuses olnud projekti osaleja mitte­formaalse ja informaalse õpikogemuse analüüsi- ja tunnustamisinstrument. NP kontseptsioon tähendab nii õpikogemuse mõtestamise protsessi kui ka selle kirjeldamist NP tunnistusel. Õpiväljundite kirjeldamise aluseks on elukestva õppe Euroopa võtmepädevuste raamistik.

NP kui tunnistust peetakse programmi Euroopa Noored osalejate ja projektijuhtide poolt kasulikuks vahendiks. Eeskätt on toodud esile selle tugevusi õpikogemuse analüüsimeetodina, millega saab toetada osaleja (sh nii noor, kui ka noorsootöötaja) eneseanalüüsi­protsessi ja tagada, et projekti käigus omandatud pädevused leiaksid teadvustamist nii noorte endi kui nende juhendajate ja lähedaste ning ka teiste sidusgruppide (nt kool, tööandja) poolt. Tänasel Eesti noorsootööl on potentsiaali Noortepassi kontseptsiooni kasutada ka väljaspool Erasmus+ programmi.

  • Mis siis täpselt on Noortepass, milleks ta on vajalik ja mis temaga teha saab?
  • Mida tuleks Noortepassi tunnistusse kirjutada, et temast kasu oleks?
  • Kuidas kirjeldada oma õpitulemusi?
  • Mida tuleks veel Noortepassi tunnistuse täitmisel silmas pidada?

Nende peamiste küsimustega tegeleb seminar From Diary to Certificate, mis toimub 26.-31. mail Bulgaarias.

Seminari eesmärgiks on saada teada, kuidas projekti jooksul õpitut kirjeldada Noortepassi tunnistuses ning kuidas nende õpitulemuste kirjeldamise protsessi juures toetada projektis osalejat, arvestades samal ajal ka tema individuaalset kogemust ja saavutusi.

Seminaril vaadatakse, millised on erinevate osapoolte vajadused ja väljakutsed Noortepassi tunnistuse koostamise protsessis ning tegeletakse konkreetsete meetmete arendamisega, et nendele vajadustele ja väljakutsetele vastata.

Osalejad saavad uusi ideid ja meetodeid, mis on abiks töös noortega, et muuta nende Noortepass väärtuslikumaks. Seminari lõpuks peaks valmima praktiline brošüür, mis kajastab seminari tulemusi ja toimunud arutelusid.

Osaleja profiil:

  • kogenud töös noortega, teadlik mitteformaalse ja informaalse õppe ja pädevuste arendamise olulisusest noorsootöös;
  • kogenud kasutama erinevaid tunnustamise meetodeid ja vahendeid, eriti Noortepassi;
  • huvitatud panustamast pädevuste arendamise ja Noortepassi aruteludesse;
  • vähemalt 18.aastane ja võimeline töötama inglise keeles.

Kandideerimise tähtaeg: 30.märts 2015

Elektroonilise kandideerimisvormi koos inglise keelse infoga seminari kohta leiate SALTO kodulehelt.
Kandideerimiseks peate olema registreeritud SALTO kodulehe kasutajana.

Osalustasu: 51 €. Toitlustuse, majutuse ja seminariga kaasnevad kulutused katavad seminari korraldajad. Rahvusvahelised reisikulud (sh kindlustus) kannab ja reisikorralduste eest vastutab Euroopa Noored Eesti büroo.

Küsimuste korral võtke ühendust Anna Kuzinaga aadressil anna.kuzina@archimedes.ee või helistage 69 79 217.