Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

„OPEN ACCESS“ – erivajadustega noorte kaasamine noorteprojektidesse

Kandideerimise tähtaeg: 27.08.2018 23:58

Kui Sinu organisatsiooni sihtgrupiks on erivajadustega noored ja sooviksid algust teha rahvusvaheliste noorteprojektidega Erasmus+ programmi raames aga endiselt on küsimusi rohkem, kui vastuseid, siis ootame Sind kandideerima rahvusvahelisele kontaktiseminarile „Open Access “.

“Open Access“ kohtumise eesmärk on partnerlussuhete loomine ning erivajadustega noorte kvaliteetsem kaasamine rahvusvahelistesse projektidesse.

„Open Access“ kontaktiseminarile on oodatud osalema noorsootöötajad, noortejuhid ning projektide korraldajad, kes töötavad terviseprobleemidega noortega (noored, kellel on krooniline või raske haigus; noored, kellel on vaimse tervise häire; noored, kellel on puudest tingitud erivajadus).

Kontaktiseminari käigus õpitakse tundma erinevaid Erasmus+: Euroopa Noored võimalusi, tutvutakse Erasmus+ programmi kaasatuse tugimeetmetega, mis loovad osalemisvõimalusi noortele, kes igapäevaelus vajavad lisatuge. Kohtumise fookuses on eelkõige rahvusvahelise  noortevahetuse arendamine kaasates erivajadustega noori ning koostöö alustamiseks koostööpartnerite leidmine.

Kohtumine toimub 12.-16. novembril 2018 Islandil, Reykjavikis.

Kandideerimise tähtaeg: 27. august 2018

Elektroonilise kandideerimisvormi koos inglisekeelse infoga koolituse kohta leiate SALTO kodulehelt SIIT. Kandideerimiseks peate olema registreeritud SALTO kodulehe kasutajana ning veenduma, et te taotluse ka esitate, mitte ainult ei salvesta mustandina.

SA Archimedes eraldab rahvusvahelisel koolitusel osalemiseks Erasmus+: Euroopa Noored programmi toetuse, mis katab koolitusel osalemise reisi- ja kindlustuskulud. Toetuse eraldamiseks sõlmitakse toetusleping. Reisikorraldusega tegeleb toetusesaaja ise. Toitlustuse, majutuse ja koolitusega kaasnevad kulutused katab korraldaja programmi Erasmus+: Euroopa Noored raames.

Osalustasu on 32 eurot. Osalustasu tuleb tasuda SA Archimedese noorteagentuurile (SANA).

Kontaktiseminari viiakse läbi pikaajalise strateegilise koostööprogrammi raames, mis pakub tuge organisatsioonidele Erasmus + programmi kaudu arendada kvaliteetseid kaasavaid projekte. Selleks korraldab noorteagentuur mitmeid koolitusi nii organisatsioonidele kui ka noortegruppidele ning neil osalemine on ka eelduseks rahvusvahelisel koolitusel olsalemiseks.

Küsimuste korral võtke ühendust Kai Raku (kaasava noorsootöö projektijuht) kai.raku@archimedes.ee