Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Õppimise ABC Euroopa vabatahtlikus teenistuses

„Õppimise ABC Euroopa vabatahtlikus teenistuses“ on rahvusvaheline koolitus, mis aitab suurendada vabatahtlike õppimise toetamise alaseid teadmisi ning arendada sellekohaseid praktikaid. Just seeläbi on võimalik kaasa aidata EVT projektide täieliku potentsiaali avaldumisele.

Koolituse elluviimisel võetakse arvesse EVT organisatsioonide erinevaid reaalsusi saatvate, vastuvõtvate ja koordineerivate ülesannete elluviimisel, mis tähendab, et õppimise toetamiseks ei ole universaalseid lahendusi. Seetõttu ei paku koolitus konkreetseid meetodeid, vaid aitab osalejatel luua oma lähenemisi ja meetodeid, mis arvestavad nende endi reaalsustega. Rahvusvaheline keskkond annab seejuures võimaluse üksteist inspireerida ja häid ideid jagada. Samuti uuritakse koolituse käigus erinevaid õppimise toetamise teoreetilisi lähenemisi  ning saadakse teada, kuidas rakendada neid reaalsetes EVT olukordades.

Koolituse eesmärgiks on arendada EVT organisatsioonide esindajate pädevuste arengut õppimise planeerimises, toetamises ja analüüsimises ning seeläbi suurendada EVT vabatahtlikele pakutava õppimise toetamise kvaliteeti.

Koolituse tulemusena osalejad:

  • suudavad EVT projektis märgata vabatahtliku õppimisvõimalusi ning mõistavad EVTd kui õppeteenistust;
  • oskavad toetada õpiprotsesse luues selleks õpivõimalusi ning valides sobivad lähenemised (sh meetodid)
  • tunnevad end kindlalt esitlemaks õppimise toetamise parendusettepanekuid EVT projektidele oma organisatsioonis/reaalsuses.

Koolitusele oodatava osaleja profiil:

  • EVT projektide koordinaatorid, mentorid, tuutorid/superviisorid
  • EVT vabatahtlike õpiprotsesside eest vastutavad inimesed
  • Akrediteeritud EVT organisatsioonide (saatvad, vastuvõtvad koordineerivad) esindajad, kes soovivad arendada õppimise toetamise alaseid oskusi ning on valmis panustama jätkutegevustesse
  • Omavad eelnevat kogemust EVT vabatahtliku õppimise toetamises
  • Omavad soovi panustada ka tulevikus EVT vabatahtlike õppimise toetamisse
  • On valmis töötama inglise keeles ning osalema koolitusel täismahus

Rohkem informatsiooni ning esialgse koolituse päevakava leiad SIIT.

Koolitus toimub 8-14. mai 2016 Eestis.

Kandideerimise tähtaeg: 29. veebruar 2016

Elektroonilise kandideerimisvormi koos inglise keelse infoga koolituse kohta leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreeritud SALTO kodulehe kasutajana ning veenduma, et te taotluse esitate, mitte ainult ei salvesta mustandina.

Osalustasu: 32 €.
Samuti palume teil tasuda Eesti sisesed transpordikulud koolituskohta ja tagasi. Toitlustuse, majutuse ja koolitusega kaasnevad kulutused katavad Erasmus+ programmi Eesti, Leedu, Itaalia, Hispaania ja Sloveenia riiklikud agentuurid ning SALTO SEE ressursikeskus. .   Küsimuste korral võtke ühendust Nele Metsaga aadressil nele.mets@archimedes.ee või helistage 69 79 237.