Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Osale foorumil „Going International“ ning liitu rahvusvahelise noorsootööga!

Pakume võimalust osaleda rahvusvahelisel foorumil „Going International – Europe at your reach“ muutmaks rahvusvahelist noorsootööd osaks iga noorega töötava inimese igapäevast ning julgustamaks uusi noorsootöötajaid rahvusvahelise noorsootööga liituma. Foorum toimub 22.-25. mail Tallinnas.

Kuigi rahvusvahelise noorsootöö positiivset mõju nii noortele kui ühiskonnale tervikuna on kinnitanud mitmed erinevad uuringud, leidub siiski väga palju noori ja noortega töötavaid organisatsioone, kes ei ole kursis rahvusvaheliste noorsootöö võimalustega ega kasuta neid oma igapäevatöös.

Käesolev foorum toobki kokku uustulnukad ning rahvusvahelise noorsootöö kogenud tegijad, et üksteist inspireerida, koos avastada rahvusvahelise noorsootöö võimalusi ja eeliseid ning luua partnerlussuhteid ja arendada ideid edasiseks omavaheliseks koostööks.

Foorumil osaleb umbkaudu 100 osalejat erinevatest Euroopa riikidest.

Foorumi eesmärgid:

 • tutvustada rahvusvahelist noorsootööd ning inspireerida osalejaid muutma see oma igapäevatöö tavapäraseks osaks;
 • anda ülevaade rahvusvahelise noorsootöö kasust ja mõjust noortele;
 • toetada osalejaid arendamaks jätkusuutlikke ja strateegilisi rahvusvahelise noorsootöö praktikaid;
 • pakkuda võimalust leida partnereid ja arendada üheskoos häid projektiideid (nii Erasmus+ programmi raames kui väljaspool).

Ootame osalema:

Foorumile on teretulnud nii uustulnukad kui juba kogenud rahvusvahelise noorsootöö tegijad, kes esindavad Euroopa noorsootöö erinevaid tasandeid:

 • Noortega töötavate MTÜde esindajaid;
 •  noorte/noorsootöö katusorganisatsioonide ja võrgustike esindajaid;
 • kohaliku, regionaalse ja riikliku tasandi avalikke asutusi (noorteosakonnad, Euroopa ja rahvusvahelise koostöö osakonnad);
 • Eurodesk infovõrgustiku jms noorteinfo võrgustike esindajad;
 •  vähemate võimalustega noortega tegelevate organisatsioonide esindajad;
 • noorsootöö eksperte;
 • ERASMUS+ esitlejaid jt projektitegijaid.

Otsime grupitööde juhendajaid:

Lisaks osalejatele otsime foorumile ka grupitööde läbiviijaid. Tahad enda grupitööde juhtimise oskusi rahvusvahelises seltskonnas proovile panna? Kohata uusi ja põnevaid inimesi? Räägid heal tasemel inglise keelt? Loe täpsemat infot siit ja võta enne 1. maid ühendust siim.varv@archimedes.ee

Foorum algab 22. mai õhtul ning lõppeb 25. mai pärastlõunal. Foorumi töökeel on inglise keel.

Foorumit modereerivad Austria koolitaja Marcus Vrecer ja Suurbritannia koolitaja Max Fras.

Lisainfot ja kandideerimisvormi leiab SALTO koduleheküljelt. Kandideerimistähtaeg on 25. aprillil.