Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

„Project Factory“ koolitus: Valdkonnaüleste koostööprojektide arendamine riskioludes elavatele noortele, kes ei õpi ega tööta

Koolitusprogramm „Project Factory“ on osa SALTO sotsiaalse kaasatuse ressursikeskuse pikaajalisest strateegilisest lähenemisest, et jõuda sotsiaalselt tõrjutud noorteni, kes on jäänud välja neid toetavatest süsteemidest. Programmiga soovitakse leida mooduseid, kuidas parandada sellega nende võimalusi elus.

Seekordne koolitus toob kokku 25 erinevat huvirühma (formaalsel, mitteformaalsel, sotsiaal- ja erasektori tasandil), et arendada pikaajalist koostööd ja projekte, mis suunatud riskioludes elavatele noortele, kes ei õpi ega tööta (nn NEET noored).[1]

Koolituse põhieesmärk on luua sildu ja jätkusuutliku koostööd noorte ja erinevate valdkondade vahel, et tõsta Eramus+ Euroopa Noorte programmis osalevate riskioludes elavate noorte arvu ning tekitada neile selle kaudu paremaid võimalusi.


[1] Riskioludes elav noor on noor, keda mõjutavad indiviidi, perekonna ja/või ühiskonna tasandil oluliselt riskifaktorid, mis suurendavad tõenäosust ebasoovitavaks väljundiks, probleemkäitumise tekkeks. (Kaasava noorsootöö käsiraamat, 2012, lk 82)

Eesmärgid:

  • Kasutada paremini ära Erasmus+ Euroopa Noorte programmi, eriti võtmetegevus 2 teemade osas, mis on suunatud riskioludes elavatele noortele, kes ei õpi ega tööta;
  • Arendada Eramus+ Euroopa Noorte programmi projektijuhtimise oskusi;
  • Leida võimalusi, kuidas koos töötada ja erinevaid meetodeid töösse rakendada;
  • Jagada häid praktikaid ja õppida tundma erinevate valdkondade reaalsusi.

Koolitus on mõeldud sulle kui omad kogemust töös noortega, kes elavad riskioludes ja kes ei ole hõivatud hariduses, koolituses ega tööturul (nii näost näkku kui juhi-otsustaja tasandil)!

Osalejate profiil:

  • Noorsootöötajad (huvikoolidest, noortekeskustest, noorte ühingutest jm);
  • Õpetajad, koolide tugipersonal, kutsekoolide tugipersonal;
  • Sotsiaaltöötajad, sotsiaalteenuste esindajad;
  • Teadlased ja õppejõud, kes keskenduvad koolituse sihtgrupile;
  • Kohalike omavalitsuste töötajad, otsustajad ja poliitikud, kes vastutavad noorsootöö- ja sotsiaalteenuste eest;
  • Tööandjad, Töötukassa, tööotsijate/töötute klubid ja keskused.

Koolitus toimub 19.-24.oktoober 2015, Ateenas.

Kandideerimise tähtaeg: 1.juuni 2015.

Elektroonilise kandideerimisvormi koos inglise keelse infoga koolituse kohta leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreeritud SALTO kodulehe kasutajana.

Osalustasu: 51 €. Toitlustuse, majutuse ja visiidiga kaasnevad kulutused katavad koolituse korraldajad. Rahvusvahelised reisikulud (sh kindlustus) kannab ja reisikorralduste eest vastutab SA Archimedes Noorteagentuur.

Valituks osutumisel võtame Teiega reisikorralduse asjus ühendust esimesel võimalusel.

Küsimuste korral võtke ühendust Marit Kannelmäe-Geertsiga e-maili teel marit.kannelmae-geerts @archimedes.ee või helistage 62 68 990.