Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Rahvusvaheline koolitus „ATOQ – Advanced Training on Quality“

Kandideerimise tähtaeg: 15.06.2018 23:59

Rahvusvaheline koolitus „ATOQ – Advanced Training on Quality“

17.-22. septembril 2018 Ungaris

 

Koolitus toimub 17.-22. septembril 2018 Ungaris.

Erasmus+ programmi noortevahetuste tegijate vajadustest lähtuvalt on välja töötatud spetsiaalselt noortevahetuse kvaliteedi tõstmisele suunatud rahvusvaheline koolitus ATOQ (i.k. advanced training on quality).

Just seepärast kutsume ka kõiki huvilisi Eestist kandideerima 17.-22. septembril 2018 Ungaris toimuvale ATOQ koolitusele. Üheskoos vaadatakse koolituse käigus tagasi oma projektikogemustele, keskendutakse projekti kvaliteediaspektidele ja sellele, kuidas edaspidi veelgi paremaid noortevahetusi korraldada.

ATOQ eesmärgiks on toetada noortevahetuse kogemustega noorsootöötajaid ja projektitegijaid, et  tulevased programmi Erasmus + Euroopa Noored raames toimuvad noortevahetused oleksid parima kvaliteediga.

Koolitus pakub osalejatele võimalust:

  • analüüsida kriitiliselt rahvusvaheliste noortevahetuste korraldamisega seotud kogemusi ja noortevahetuste mõju noortele;
  • täiendada oma teadmisi rahvusvaheliste noortevahetuste erinevatest kvaliteediaspektidest nagu näiteks noorte osalus, koostöö partneritega, kultuuridevaheline õppimine, projekti mõju ja tulemused, programmi koostamine;
  • kogeda mitteformaalset õppeprotsessi ja mõista, kuidas toetada noorte õppeprotsessi projekti vältel;
  • tõsta oma projektijuhtimise pädevusi (teadmisi, oskusi ja hoiakuid), et paremini organiseerida noortevahetuse erinevaid etappe.

Koolitusele on oodatud kandideerima noortega igapäevaselt töötavad inimesed:

  • kellel on eelnev kogemus noortevahetustega (olles ise olnud grupijuhi ja/või korraldaja rollis) ning kes plaanivad lähitulevikus programmi Erasmus + Euroopa Noored raames noortevahetusi läbi viia;
  • kellel on huvi ja soov koolitusel aktiivselt osaleda;
  • kes on vähemalt 18 aastased ja oskavad suhelda inglise keeles.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Kandideerimise tähtaeg: 15. juuni 2018

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt.

Kandideerimine toimub läbi SALTO kodulehe. Kandideerimiseks peate olema registreeritud SALTO kodulehe kasutajana ning veenduma, et te taotluse ka esitate, mitte ainult ei salvesta mustandina.

Korraldajad teavitavad kandidaate konkursi tulemustest hiljemalt 29. juunil 2018.

Osalustasu: 51 EUR tuleb tasuda SA Archimedese noorteagentuurile (SANA). Toitlustuse, majutuse ja koolitusega kaasnevad kulutused katab korraldaja programmi Erasmus+: Euroopa Noored raames.  Rahvusvahelised reisid (sh kindlustuse) korraldab ja tasub SANA.

Sisulistes küsimustes võtke ühendust Anastassia Kiselevaga aadressil anastassia.kiseleva@archimedes.ee või helistage 626 8990.

Koolituskutse tõlkis ja kohendas ning vajalike praktiliste ettevalmistuste eest hoolitseb Triin Saulep (triin.saulep@archimedes.ee; tel 697 9223).