Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Rahvusvaheline koolitus “Creating Impact!”

Toimub 11.-15. mai 2016 Iirimaal.

Koolitus on mõeldud Euroopa vabatahtliku teenistuse (EVT) projektide vastuvõtvatele ja saatvatele organsatsioonidele, et aidata arendada projektide mõju levitamise strateegiaid ning suurendada seeläbi EVT projektide mõju.

Koolituse eesmärgiks on lahti seletada mõisted nagu projekti järelhindamine, tulemuste levitamine ja projekti mõju, et paremini mõista nende protsesside tulemuslikkust nii koordinaatorile, organisatsioonile kui ka vabatahtlikule.

Koolitusel saadakse teada, kuidas sõnastada selged projekti eesmärgid, jagatakse soovitusi, kuidas luua sobivaid andmekogumismeetodeid ning kuidas mõõta mõju tulemuslikkust noortele, organisatsioonile ning ühiskonnale.

Lisaks keskendutakse loovatele ideedele, mis aitavad jagada EVT projekti mõju ja tulemuslikkust. Samuti uuritakse otsest seost projekti tulemuste ja erinevate EVT osapoolte koostöö vahel ning saadakse teada, kuidas suurendada organisatsioonitasandil õppimise võimalusi. Koolitusel osalemine aitab luua tugevamaid seoseid EVT projekti ja Erasmus+ programmi üldiste eesmärkide vahel.
Kandideerimise tähtaeg: 4. aprill 2016

Elektroonilise kandideerimisvormi koos inglise keelse infoga koolituse kohta leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreeritud SALTO kodulehe kasutajana ning veenduma, et te taotluse esitate, mitte ainult ei salvesta mustandina..

Osalustasu: 51 €. Toitlustuse, majutuse ja koolitusega kaasnevad kulutused katavad koolituse korraldajad. Rahvusvahelised reisikulud (sh kindlustus) kannab ja reisikorralduste eest vastutab SA Archimedes Noorteagentuur.
Valituks osutumisel võtame Teiega reisikorralduse asjus ühendust esimesel võimalusel.

Küsimuste korral võtke ühendust Nele Metsaga aadressil nele.mets@archimedes.ee või helistage 69 79 237.