Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

„Democracy Reloaded Trio Training LTTC“

Kandideerimise tähtaeg: 17.09.2018 23:59

Koolitus „Democracy Reloaded Trio Training LTTC“ on üks etapp pikaajalisest koostööprojektist „Democracy reloaded“, mis loodi toetamaks kohalikke omavalitsusüksusi nende tegevuses noorte kaasamisel kohalikku ühiskonnaellu ja otsustusprotsessi. Projekti eesmärgiks on jagada kogemusi noorte osalusest kohalikus ühiskonnaelus ja otsuste tegemise vallas ning töötada välja viise, kuidas antud praktikaid veelgi paremaks muuta.

Projekt koosneb kahest rahvusvahelisest tegevusest, mille esimeseks etapiks on Itaalias toimuv rahvusvaheline koolitus „Democracy Reloaded Trio Training LTTC“ ja millele järgneb 2019. aastal Eestis toimuv rahvusvaheline seminar. Kahe rahvusvahelise ürituse vahelisel perioodil tegeletakse siseriiklike tegevustega.

Koolitusele oodatakse osalema kolmeliikmelist tiimi, kelle liikmeteks on rahvusliku agentuuri töötaja, noortevaldkonna koolitaja ja noortevaldkonnaga tegelev kohaliku omavalitsuse töötaja. Tiimid töötavad välja ja rakendavad siseriikliku tegevuskava, mille eesmärgiks on koolitada kohalikke omavalitsusi ja kaasata nad kohalike noorteosalusstruktuuride kujundamisse ja reformimisse ning loovad noorteosalusprojekti, mis aitab nende tegevuste elluviimisele kaasa.

„Democracy Reloaded Trio Training LTTC“ koolitusele ootame kandideerima:

1) Noortevaldkonna koolitajaid:
– kellel on koolitajakogemus mitteformaalse hariduse, noorsootöö ja Erasmus+ programmi vallas;
– kes on kokku puutunud noorte osaluse teemaga;
– kes suhtlevad vabalt nii inglise kui eesti keeles.

2) noortevaldkonnaga tegelev kohaliku omavalitsuse töötaja:
– kes võiks olla kokku puutunud noorte osaluse teemaga;
– kes suhtlevad vabalt nii inglise kui eesti keeles.

Osalejatelt eeldatakse osavõttu kõigist, nii rahvusvahelistest kui siseriiklikest projekti tegevustest.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Kandideerimise tähtaeg: 17. september 2018

Ingliskeelse lisainfo õpirände kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt.

Kandideerimine toimub läbi SALTO kodulehe. Kandideerimiseks peate olema registreeritud SALTO kodulehe kasutajana. Pange tähele, kui taotlus on valmis ja vajutate nuppu „Save your application“, siis salvestab süsteem mustandi („This application is: draft“). Taotluse esitamiseks tuleb lisaks vajutada nuppu “Submit this application“. Vastasel juhul jääb taotlus esitama ning korraldajad seda ei näe.

Korraldajad teavitavad kandidaate konkursi tulemustest hiljemalt 28. septembril 2018.

SA Archimedes eraldab õpirändel osalemiseks Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab üritusel osalemise reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse stipendiumi kasutamise leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise. Toitlustuse ja majutusega seotud kulutused katab korraldaja programmi Erasmus+: Euroopa Noored raames. Stipendiumisaaja osalustasu on 50 eurot.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirände järgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Anastassia Putškova (anastassia.putskova@archimedes.ee; tel 626 8990).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@archimedes.ee; tel 697 9223).