Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Koolitus õppimise toetamisest noorsootöös “Tuning In – To Learning and Youthpass”

Kandideerimise tähtaeg: 14.01.2019 23:59

Koolitusel avastavad ja kogevad õppijad mitmeid erinevaid õppimise, reflekteerimise, vastastikuse õppimise, pädevuste arendamise ja õpiväljundite sõnastamise meetodeid ja vahendeid, kasutades selleks Noortepassi lähenemist. Samuti süvenetakse pädevuste arendamisse noorsootöös ning sellesse, kuidas ideed ja teadvustamine mõjutavad õppimisest aru saamist.

Kandideerima on oodatud:

  • kogemusega noorsootöötajad – kohalikest omavalitsustest ja noorteühingutest, huvihariduse spetsialistid ja huvitegevuse korraldajad, noortejuhid, mentorid ja koolitajad;
  • kes on huvitatud õppimise toetamisega seotud protsesside rakendamisest oma igapäevatöös ehk on valmis õpitu/kogetu praktikasse rakendama;
  • võimelised suhtlema ja töötama inglise keeles;
  • saavad osaleda koolitusel täies mahus.

Eesti esindajate jaoks on kuni 3 kohta. Eelistame programmi Erasmus+: Euroopa Noored noorteprojektide tegijaid, kellel on vähemalt üks rahvusvaheline projekt selja taga (kas partnerina või nö „peakorraldajana“) ning kellel on kindel plaan jätkata tegutsemist rahvusvahelisel maastikul.

Koolitus toimub 08.04.2019 – 13.04.2019 Tšehhis.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt.

Kandideerimise tähtaeg: 14.01.2019

Korraldajad teavitavad kandidaate konkursi tulemustest hiljemalt 28.01.2019.

Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Osalustingimused

Õpiränne toimub programmi Erasmus+: Euroopa Noored (ingl Erasmus+: Youth In Action) koolitus- ja koostöökava (TCA) raames, mille põhieesmärgiks on noorsootöötajate täiendkoolituse ja rahvusvahelise kogemustevahetuse toetamine.

  • Toitlustuse ja majutusega seotud kulutused katab korraldaja.
  • SANA eraldab õpirändes osalemiseks Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.
  • Stipendiumisaaja osalustasu on 50 eurot. Osalustasu arvestatakse maha stipendiumi ettemaksest. NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh osalustasu määr), siis andke meile sellest teada.

SANA rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet, kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirände järgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Anna Kuzina, (anna.kuzina@archimedes.ee; tel 697 9217).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@archimedes.ee; tel 697 9223).