Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Kutse rahvusvahelisele konverentsile loomaks kollektiivset ja õiglast Euroopat kõigile noortele

Kandideerimise tähtaeg: 15.01.2017 23:59

Rikkaliku, neli päeva kestva konverentsi europe@DJHT käigus kohtuvad noorsootöö ning laste ja noorte heaolusse panustavad spetsialistid üle kogu Euroopa.

Lühendi DJHT taga peituv German Child and Youth Welfare Congress (Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag) korraldab iga 3-4 aasta tagant kohtumise erinevates valdkondades laste ja noorte heaolule pühendunud spetsialistidele üle kogu Euroopa. Osalejate hulgas on nii erinevate projektide ja algatuste esindajad, MTÜ-de, kohalike, piirkondlike, riiklike ja rahvusvaheliste tasandite ühenduste esindajad, kui ka ülikoolide esindajad. Sel korral on Düsseldorf’i oodata umbkaudu 30 000 spetsialisti.

JUGEND für Europa ehk programmi Erasmus+: Euroopa Noored Saksamaa büroo koos riiklike ja rahvusvaheliste partneritega panustab antud ürituse raames noorsootöö elavdamisse, kättesaadavusse, noortevahetusse ning arutelude tõstatamisse Euroopa tasandil, kutsudes konverentsile europe@DJHT 500 noorsootöötjat ja eksperti üle kogu Euroopa, et ühiselt mõista milline on täna noorsootöö Saksamaal ning milliste väljakutsetega seistakse silmisti noorsootöös üle Euroopa.

Kandideerima on oodatud kõik noorsootöö valdkonna praktikud (noorsootöötajad, huvihariduse esindajad, noortejuhid, projektijuhid), noortepoliitika* loojad, noorteuurijad ja –koolitajad, ülikoolide õppejõud, kohalikud ja riikliku tasandi poliitilised otsustajad ja laste ja noorte heaolusse panustavad spetsialistid.

*Noortepoliitika määratleb tegevused, mida ühiskond peab tegema, et iga noor Eestis saaks oma individuaalsel kujunemisteel võimalusi, tuge ning õpikogemusi positiivseks enesemääratluseks, -harimiseks, -teostuseks ja eneseväärikuse kujunemiseks ning seeläbi suudaks ja sooviks võtta vastutust ja algatust ühiskonna heaolu säilitamise ja edasiarengu eest. (Allikas: NOORSOOTÖÖ STRATEEGIA 2006-2013)

Konverentsi töökeel: inglise keel

Konverents toimub 27. – 30.märtsil 2017 Düsseldorfis Saksamaal

Kandideerimise tähtaeg: 15.01.2017

Eesti delegatsiooni jaoks on 4-5 kohta.

Põhjalik inglise keelne lisainfo (sh konverentsi päevakava) ja kandideerimisvorm on leitavad SALTO kodulehelt.

* Kandideerimiseks peate olema registreeritud SALTO kodulehe kasutajana ning veenduma, et te taotluse esitate, mitte ainult ei salvesta mustandina.

Osalustasu: 51 €, mis tuleb tasuda SA Archimedese noorteagnetuurile juhul, kui osutute valituks. Toitlustuse, majutuse ja üritusega kaasnevad kulutused katavad konverentsi korraldajad. Rahvusvahelised reisikulud (sh kindlustus) kannab ja reisikorraldused teeb SA Archimedese noorteagentuur (SANA) programmi Erasmus+: Euroopa Noored Koolitus- ja Koostöökava raames.

Küsimuste korral (sh kui osalustasu summa muutub osalemise takistuseks) võtke ühendust                         Anna Kuzina’ga aadressil anna.kuzina@archimedes.ee või helistage 69 79 217.