Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Kuidas toetada noori haridussüsteemi naasmisel? Osale seminaril ja saa teada!

Juunis toimub valdkondadeülene seminar “Re-engaging People with Educational Barriers in Non-Formal and Formal Learning”, mille lõppeesmärgiks on toetada tõrjutud gruppide osalemist formaalses ja mitteformaalses hariduses.

Seminari eesmärgid:

  • soodustada valdkondadeülest koostööd noorte, kooli ja täiskasvanuhariduse vahel, et kaasata haridusest väljajäänud noori;
  • jagada igale valdkonnale omaseid lähenemisi ja praktikaid;
  • analüüsida hariduslike tõketega tegelevate projektide häid praktikaid;
  • algatada teemaga seotud rahvusvahelisi projekte Erasmus+ programmis.

Seminaris osalejatel on võimalus:

  • saada teadlikumaks Erasmus+ programmi ning kaasamise ja mitmekesisuse strateegia võimalustest;
  • saada inspiratsiooni teiste valdkondade ja riikide praktikatest;
  • saada konkreetseid meetodeid ja lähenemisi, mida on võimalik oma igapäevatöös kasutada;
  • luua uusi partnerlussuhteid teiste valdkondade esindajatega.

Seminar toimub 5.-7. juunil Suurbritannias

Kandideerimistähtaeg on 13. aprill.

Elektroonilise kandideerimisvormi koos inglisekeelse infoga koolituse kohta leiad SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreeritud SALTO kodulehe kasutajana ning veenduma, et te taotluse esitate, mitte ainult ei salvesta mustandina.

Osalustasu: 51€. Toitlustuse, majutuse ja koolitusega kaasnevad kulutused katavad koolituse korraldajad.

Küsimuste korral võta ühendust Siim Värviga –  siim.varv@archimedes.ee või 62 68 970.