Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Seminar Youthpass learning agora

Mõiste agoraa (ingl.k. agora) pärineb Vana-Kreeka ajast, see tähendas linna keskväljakut, mida kasutati koosoleku ja turuplatsina.

Youthpass learning agora on seminar, mis avab just sarnase turuplatsi – koha, kuhu inimesed saavad tulla kokku, jagada viimaseid uudiseid, õppida, kogeda, proovida ja mõelda järele.

Seminari fookuses on õppimine ja selle toetamine noorsootöös ning selles kontekstis pakub programm Erasmus+ Euroopa Noored (EN) instrumenti, mille nimeks on Noortepass (ingl.k. Youthpass). Alates 2007.aastast on Noortepass programmi EN viis kirjeldada ja näidata projektides osalemise kaudu õpitut nii osalejatele endile kui ka väljapool seisvatele inimestele. Noortepassiga on välja töötatud metoodika, kuidas kirjeldada ja analüüsida mitteformaalse õppe teel saadud kogemusi. Seminari teemadena tulevad kõne alla ka ennastjuhtiva õppimise kontseptsioon (SDL), mentorluse ja reflektsiooni roll.

Kandideerima on oodatud noorsootöötajad, noorteuurijad ja –koolitajad, ülikoolide õppejõud jt noortevaldkonna tegijad:

  • keda huvitavad noorsootöös õpitu mõtestamise, MFÕ tunnustamise, eneseanalüüsi ja -reflektsiooni küsimused;
  • kes töötavad noortega vanuses 13-30 aastat ja on huvitatud nn õpikeskuste (ingl.k. centre of learning) loomisest.

Seminari eesmärkideks on:

  • mõelda selle üle, millised peaksid tänapäeval nägema välja õppijat toetavad nn õpikeskused;
  • arutada, milline peaks olema selliste õpikeskuste ülesehitus toetamaks eluks vajalike pädevuste (tööalased, isiklikud ja võtmepädevused) arengut;
  • näha erinevaid arusaamasid õppimisest Euroopa kontekstis;
  • arutleda selle üle, mida tähendab õppimise nähtavaks tegemine ja tunnustamine.

Koos osalejatega tahetakse arendada kirjeldusi sellest, millised peaksid välja nägema õpikeskused arvestades erinevaid kontekste ja arendada projektiideid, mis soodustaksid muutust ja arengut õpikeskuste loomise suunas.

Seminar toimub 12.-16.mai 2015 Prantsusmaal La Rochelle at La Résidence – club La Fayette  õpikeskuses, kuhu toimub seminari käigus ka eesmärgistatud visiit.

Kandideerimise tähtaeg: 16.märts 2015 NB! kandideerimise tähtaega on pikendatud kuni 22.märtsini.

Elektroonilise kandideerimisvormi koos lisainfoga seminari kohta ja esialgse päevakava, mis annab ülevaate, millistel teemadel toimuvad arutelud ja sessioonid, leiate SALTO kodulehelt.
Kandideerimiseks peate olema registreeritud SALTO kodulehe kasutajana.

Osalustasu: 51 €. Toitlustuse, majutuse ja seminariga kaasnevad kulutused katavad seminari korraldajad. Rahvusvahelised reisikulud (sh kindlustus) kannab ja reisikorralduste eest vastutab Euroopa Noored Eesti büroo.

Küsimuste korral võtke ühendust Anna Kuzinaga aadressil anna.kuzina@archimedes.ee või helistage 69 79 217.