Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Terviseriskidega noorte kaasamine noorsootöösse

Kandideerimise tähtaeg: 15.09.2016 23:59

Idee kaasavast noorsootööst levib kulutulena valdkonna maastikul. Võrdsed võimalused ja kaasamine on jõudnud noorsootöötajate igapäevasesse sõnavarasse. Siiski on jätkuvalt noori, kes noorsootöösse ei jõua. Kutsume teid kaasa mõtlema ja tegutsema sooviga kaasata rohkemaid terviseriskis noori oma töösse.

Koolitus üldeesmärgiks on pakkuda osalejatele keskkonda ja õppimisvõimalusi, mille abil saab luua sihipäraseid olukordi, mis toetavad terviseriskidega noorte osalust noorsootöös.

Alaeesmärgid on:

  • Tõsta noorsootöötajate teadlikkust terviseriskidega noorte kaasamisest ja nende rollist selles;
  • Parendada koostööd erinevates sektorites noortega töötavate spetsialistide vahel;
  • Tõsta iga osaleja tegevuspiirkonnas terviseriskidega noorte osalemist noorsootöö tegevustes;
  • Toetada noorsootöötaja töömotivatsiooni ja julgust töötada uute sihtgruppidega.

Koolitusprogramm koosneb 4 koolituspäevast. Koolituse jooksul mõtestame lahti mõiste „terviserisk“ ja kaardistame teie noorte olukorra. Arutame ja analüüsime enda rolli ja vajadusi töös uute ja keerulisemate sihtgruppidega. Jagame ja õpime teineteise kogemustest. Ja kõige olulisema osana plaanime, viime ellu ja analüüsime tegevusi terviseriskides noortega.

Koolituse toimumisajad:

  • 23.09.2016 (Tallinnas)
  • 7.10.2016
  • 21.10.2016
  • 16.11.2016

Osalema ootame noorsootöötajaid nii avatud noortekeskustest, koolidest, huvikoolidest ja kui teistest noorsootöö organisatsioonidest ning asutustest, kellel on:

  • tahe mitmekesistada ja täiustada oma olemasolevaid tegevusi uu(t)e sihtgruppidega;
  • valmisolek katsetada uusi lähenemisi ja avardada oma maailmapilti.

Eeldame, et valituks osutunud osalevad terve koolitusprogrammi vältel. Koolitus on osalejatele tasuta.

Koolitust viivad läbi Umberto Dorus Geerts and Kristi Mõistus.

Küsi täpsemat infot: siim.varv@archimedes.ee

Kandideeri hiljemalt 15.09.2016 SIIN