Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Aasta teoks tunnistati Nele Graversoni algatatud seminar

11. detsembril tunnustas Haridus- ja Teadusministeerium 2014. aasta parimaid noorsootöötajaid ja noortevaldkonna algatusi. Aasta teo 2014 tiitli pälvis Jõgevamaa gümnaasiumi projekti- ja noorsootööjuhi Nele Graversoni algatatud noorteseminar “Ettevõtlik noor = noor ettevõtja?”.

IMG_7242.JPG

18.-20. augustini toimus Udu talus noorteseminar “Ettevõtlik noor = noor ettevõtja?”. Žürii hinnangul on tänuväärne leida noortele lahendusi ja võimalusi ettevõtlusega alustamiseks ning neid toetada. Selleks kutsututi Nele initsiatiivil kokku ettevõtjad, noored ja poliitikakujundajad. Sündis ühisseminar, mis sai nii positiivse vastukaja, et tuldi kokku ka sügisesel koolivaheajal, mil noored said edasitegutsemiseks ideid ja innustust. Projekt oli noorte kaasamise, ideede loomise, kaasamõtlemise ja võrdse arutelu heaks näiteks.

Kõigil seminari viiel päeval osalenud noored said Jõgevamaa gümnaasiumis arvestatud ettevõtlikkuse kursuse. See projekt on suurepärane näide formaalse ja mitteformaalse õppe ühendamisest. Nele on olnud Jõgeva noorsootöös aktiivne 2011. aastast, kui ta asus linnavalitsuse noorsootöö peaspetsialisti ametikohale. Alates jaanuarist tegeleb ta Jõgevamaa gümnaasiumi koolielu korraldamisega ning õpetab valikainena projektikirjutamist.

Ringiga koju tagasi

Noorsootööd sattus Nele õppima juhuslikult. “Olin kindel, et valin bioloogia. Kuid siis nägin, et on selline huvitav eriala nagu noorsootöö. Mõtlesin, et kandideerin. Ühele kohale oli kaheksa kandidaati. Olin küll aktiivne ja osalesin kooliüritustel, aga noorsootööga kursis ei olnud,” jutustas Nele. Toona teati noortekeskustest vähe, valdkond oli Eestis üsna uus. Nele lõpetas noorsootöö eriala 2006. aastal.

Tema sõnul on noorsootöö põhimõtted jäänud samaks, nüüd on lihtsalt rohkem suundi, millele saab spetsialiseeruda. Pärast kooli lõpetamist kolis Nele aga Iirimaale, kus töötas abikaasa Raido. Tal oli plaanis teha sinna lühike visiit, kuid jäi Iirimaale enam kui viieks aastaks. “Sain hea keele- ja suhtlemiskogemuse. Noorena andis see iseseisvust ja teadmise, et tuleb hakkama saada.”

Võõrsil olles tuli sageli koduigatsus peale ning mõte tagasi tulla oli kindel. Nele sõnul süvendas soovi Jõgevale naasta seegi, et Iirimaal sündinud poeg kasvaks ikka koos vanavanematega, kes kõik elavad Jõgeval. Noort perekonda ootas siin ees korter ning muid võimalusi elukohta valides isegi ei kaalutud. Kolima asuti 2011. aasta kevadel.

Koos noortega

“Algselt oli plaanis, et lähen pojaga lennukiga ning abikaasa tuleb auto ja osade pakkidega järele. Aga siis otsustasime, et sõidame kõik koos läbi Euroopa koju,” meenutas Nele. Nii saigi kolimisest ühtaegu kahenädalane puhkus ning juuni alguses jõuti Jõgevale. Plaanist puhata ja seejärel edasiõppimise võimalusi kaaluda ei tulnud midagi välja: juba augustist asus Nele Jõgeva linna noorsootöö peaspetsialistina tööle.

Jõgeva linna noortekeskuses tööle asumist kaalus Nele pikalt. “Kui läksin vestlusele ja noortekeskusega tutvuma, olin päris üllatunud ning kahtlev, kas siin peangi tööle hakkama. Keskus tundus kuidagi vana ja kulunud. Pärast esimest korda mõtlesin, et ma ikka ei taha. Kuid kui toonane noorsootöö peaspetsialist Kaire uuesti helistas ja uuris, kas olen huvitatud, otsustasin väljakutse vastu võtta. Nägin, et saan olukorda muuta,” rääkis ta. Esimene kuu kulus noortega tutvumiseks, väljaselgitamiseks, mis neile meeldib.

“Tahtsin, et noortekeskuses oleks minul ja noortel hea olla. Värvisime koos seinad ja tegime maalingud.”

Ruumide uue välimuse kujundasid noored ise. Valmis unistuste “noortekas”, kus on nii poistel kui tüdrukutel hea olla. Kui ruum on mõnus, tulevad ka head ideed.

“Kindlasti jääb meelde 10. noortelt noortele kontsert, kus esines ansambel Põhja-Tallinn. See oli ikka nii tore, kui terve kesklinn oli noori täis,” rõõmustas Nele. Räägitakse, et see oli siiani parim kontsert. Seda käis kuulamas hinnanguliselt üle 500 inimese.

Noorsootöös on Nele alati lähtunud põhimõttest, et teen koos noortega, mitte noortele. 2012. aasta suveks oli juba hoog sees, ühel valla noorsootöötajal tekkis mõte korraldada linna ja valla noortele ühised suvepäevad. Koos valla noorsootöötajate Laidi Graueni, Kristin Noormäe, Sirle Schneideriga kirjutati projekt, mis sai maavalitsuselt toetuse. Kuid juba siis oli selge, et järgmisel aastal sama ettevõtmist enam ei toetata.

Siis leiti võimaluse saada toetus Euroopa Noortest ning korraldati noorteseminar “Mina maailma tipus!”. Nele ja Sirle said hakkama millegi erakordsega. Mõlemad noorsootöötajad tegid 2013. aasta seminariga Jõgevamaa noorsootöö valdkonna hea teo. Valla noortekeskustega tehti parimat koostööd ning olid aasta parimad noorsootöötajad.

Hingele pai

Seminaride korraldamisel jälgib Nele seda, et noored saaksid nii uusi teadmisi, praktilisi kogemusi kui ka puhata, omavahel suhelda ja tutvusi luua. Töö ja puhkus peavad tasakaalus olema. “Soovin, et suvekool annaks uusi teadmisi ja teeks ka hingele pai,” sõnas ta. Noorsootöö ei ole pelgalt amet, vaid missioon, soov aidata ning olla noorte jaoks olemas. “Noorsootöös unustad vanuse, saad iga päev nii palju uut energiat ning vahetut tagasidet oma tööle,” rääkis ta.
Kuid iga ürituse taga on toimiv meeskond: Jõgeva valla endine noorsootöötaja Sirle Schneider, Jõgeva linna noortekeskuse noortejuht Marju Saviauk ja Kuremaa noortekeskuse noorsootöötaja Annika Tuvike on Nele sõnul suurepärane meeskond, kellega oli hea koos tegutseda.

Noorsootöö kooli

Jõgevamaa gümnaasiumi üks põhiväärtusi on ettevõtlikkus. Seetõttu sobis noorteseminar ideaalset kooli valikainekursuseks. “Sel aastal osales suvekoolis lisaks volikogu liikmetele kolm vallavanemat ja linnapea. See on väga kõva sõna ning nii noorte kui ka otsustajate jaoks tähtis,” nentis Nele. Seminari lõpuks kirjutasid noored endale kolme lubadusega kirja, mis hiljem neile saadeti. “Üks seminaril osalenud tüdruk oli lubanud veel ühes projektis osaleda. Nüüd on ta kirjutanud omaalgatuse projekti ning mõtleb selles valdkonnas oma õpinguid jätkata. See on tagasisidena väga oluline, kui kasvõi ühel noorel on motivatsiooni teemaga jätkata,” on Nele veendunud.

Talle meeldib iga päev noortega koos olla ja uue kooli loomises kaasa lüüa. Kui noortekeskuses olid aktiivsemad nooremad, siis koolis saab Nele tegelda gümnasistidega, kes jäid tavaliselt noortekeskuse sihtrühmast välja. Noored tahavad õppida, suhelda, arendada oma arutlemisoskusi ja rääkida kaasa olulistel teemadel.

Loodetavasti saab noorteseminarist alguse Jõgevamaa gümnaasiumi suvekoolitraditsioon.

Noortevaldkonna tegijate tunnustamine

* Tänavusele konkursile laekus üle Eesti kokku 48 kandidaati neljas kategoorias, tunnustusauhinna pälvis neist 13
* Tunnustatavaid aitas välja valida kaks komisjoni, millest üks koosnes noorte- ja sidusvaldkondade esindajatest ning teine ainult noorte esindajatest
*Tunnustusauhinnad andis üle Haridus- ja Teadusministeeriumi noorte ja välissuhete asekantsler Madis Lepajõe
* Noortevaldkonna tegijate tunnustamist korraldas üheksandat korda Eesti Noorsootöö Keskus koostöös haridus- ja teadusministeeriumi noorteosakonnaga
*Tunnustusürituse eesmärk on tõsta esile noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi, organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

Autor: Marge Tasur
Allikas: Vooremaa