Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noortealgatuse projekt „Energia ja noored“

Noortealgatuse projekt „Energia ja noored“ (rahastatud aastal 2013 programmi Euroopa Noored raames)  jõudis 2014. ja 2015. aastal 20 Eesti üldhariduskooli, mille raames Eestis ja välisriikides õppivad energeetikatudengid viisid läbi interaktiivseid koolitunde, kus õpilastel oli võimalik Eesti energeetikasektorist rohkem teada saada ning mõnel juhul isegi taastuvenergia lahendusi ise ehitada.

„Energia ja noored“ projekti eesmärk oli tutvustada gümnaasiumiõpilastele läbi grupitööde ja praktiliste ülesannete Eesti energeetikasektorit, mis muidu on kooliõpilaste jaoks kauge ja keeruline valdkond, mis tavalises koolitunnis laiahaardelist tähelepanu ei saa. Kuna energeetika on valdkond, milles reaalainete taust on väga oluline, siis populariseeriti projektiga ka reaalainete õppimise olulisust.

„Energia ja noored“ üks läbiviijatest, TTÜ jätkusuutliku energeetika tudeng Mihkel Annus sõnas,  et projekti raames korraldatati praktilisi koolitunde, mis andsid ülevaate Eesti energiasüsteemist, võimalustest, arengutest ning kuidas ise energiat toota ja säästlikult tarbida. „Iga koolitunni käigus koostavad õpilased ka ise Eesti energeetikasektori visiooni aastaks 2040,“ selgitas Annus.

Lisaks korraldatati projekti käigus koolinoortele suve jooksul koolitusi, kuidas ise taastuvatest allikatest energiat toota. Koolituspäeva käigus valmistasid noored MTÜ Eco-nomicsi juhendajate abiga ise elektrit tootvaid päikesepaneele ning veendusid, et elektritootmisseadme valmistamisega saab tegelikult peaaegu igaüks hakkama!

Projekti käigus jõudsid noored ligikaudu 400 õpilaseni klassiruumides ning tänu jagatud flaierite võis see number olla mitu korda suurem. Lisaks õnnestus noortel ka meedias projekti tutvustada.  Ühes laagris, kus õpilased panid kokku päikesepaneele, käisid kohal TV3 uudisteprogramm „Seitsmesed uudised“, samuti kirjutati projektist mitmes maakonnalehes ning kajastati ka raadioeetris.

Taastuvenergia_VOLDIK_v2

Noored, kes projekti läbi viisid, said väga väärtusliku kogemuse projekti juhtimises, koolidega suhtlemises, eelarve koostamises ning täitmises ja muidugi avalikult esinedes.

Lähitulevikus sooviks tuumikgrupi liikmed jätkusuutliku energia teemadel edasi tegeleda. Mõeldud on rahvusvahelise projekti läbiviimisele, kus õpilased erinevatest riikidest tutvustavad, kuidas neil elektrit toodetakse ning kuidas seda tulevikus toota nii, et kõik osapooled oleksid õnnelikud.