Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Et uus saaks alguse Setomaal

„Et uus saaks alguse Setomaal“ oli noortegrupi „Taarka“ kavandatud ja Euroopa Noorte Eesti Büroo toetatud kohalik noortealgatusprojekt 7-26 aastastele Setomaa noortele. Noortegrupp Taarka on mitteametlik noortegrupp, mis koosneb teatri-ja kunstihuvilistest Setomaa noortest.

Fotor01008235944

Projekt toimus 2013. aasta kevadest sügiseni ning projekti eesmärk oli tuua kokku kõikide Setomaa valdade noored, pakkuda neile võimalust mõtte- ja ideevahetuseks vabas keskkonnas ning liita ja lõimida neid läbi loova ühistegevuse. Kahel järjestikkusel nädalavahetusel (7.-9. juunil Obinitsas ja 14.-16. juunil Värskas) said ligi 30 Setomaa noort võimaluse osaleda kunsti- ja teatriõpitubades professionaalide ja Taarka Pärimusteatri näitlejate juhendamisel ning saadud oskusi kohe ka rakendada: nädalavahetuste tulemusena valmisid Setomaa-teemalised installatsioonid ja minilavastused.

Kummagi nädalavahetuse viimasel päeval esitlesime noorte omaloomingut avalikult ja pidulikult.

Meie projektist ei puudunud ka maailmaparanduslik-kodanikualgatuslik mõõde : projekti käigus lammutasime ära Obinitsa küla lagunenud ja ohtliku välilava,  mis oli märguandeks Meremäe vallale, et noored hoolivad ja soovivad uut ning esinemiskõlbulikku lava, kus saaks üritusi korraldada.

Kunsti- ja teatrinädalavahetuste tegevused pidid aitama noortel mõista, et igaüks meist saab panustada paremasse ühiskonda ning seeläbi maailma paremaks kohaks muuta. Projekti laiem eesmärk oli arendada seto noorte ettevõtlikkust, et noored näeksid Setomaas potentsiaali ega lahkuks piirkonnast jäädavalt.

Fotor01008234717

Projekti põhisündmus: kunsti- ja teatrinädalavahetused

Esimene kunsti-ja teatrinädalavahetus toimus Obinitsas. Halvaks üllatuseks oli fakt, et oodatud kahekümne noore asemel tuli kohale kolmteist – osa registreerunuist ütlesid viimasel hetkel ära. Tasuta ürituste puhul on selline asi kahjuks tavaline. Siiski oli meil väga meeleolukas ja tegus nädalavahetus. Lammutasime maha Obinitsa vana ja ohtliku lava, vald saatis meile ka abiväge traktori ja vabatahtlike meeste näol. Lapsed-noored olid väga tublid ning meie ettevõtmine õnnestus. Loodetavasti ehitab vald peagi selle asemele uue lava, kus saab vabaõhtuüritusi läbi viia. Kunstnik Mari Jõgiste eestvedamisel toimusid erinevad õpitoad: valmistasime kipsmaske ning saime teada, mis on installatsioonid ning kuidas neid ise luua. Viimase päeva lõpuks tegid osalejad ka oma installatsioonid looduslikest vahenditest ning lavastasid installatsiooni sees mininäidendi, milles nad said kasutada õpitoas valmistatud kipsmaski.

Kuna meie projekti eesmärk oli ka suurendada noorte teadlikkust oma kodukoha kultuurist ning  sidusust kodupaigaga siis pöörasime tähelepanu ka seto kultuurile. Seto kultuuri asjatundja ning hinnatud seto leelotaja Õie Sarv käis noortele kõnelemas seto lauluemadest. Hiljem käisime ka mõnede lauluemade sünnikodusid vaatamas ning arutlesime teemadel, kuidas erineb meie elu ja aeg lauluemade eludest ja nende ajast. Õhtuti tegime tagasisideringe, kus arutlesime selle üle, mis jäi meelde ja mis oleme õppinud.

Värska nädalavahetuse (14.-16. juuni) keskmeks oli Kaja Kannu lavalise liikumise õpituba. Etenduskunstnik, koreograaf, näitleja ja tänaseks ka kirjanik Kaja tuli Setomaale, kaasas kotitäis tsirkusevahendeid: pallid, kurikad, diabolod, rõngad ja hiiglapikk hüppenöör.

Esimene tund oligi žongleerimine: noortele tehti ülesandeks proovida eranditult kõiki tsirkusekanne ning seejärel pühenduda ühe enam meeldinud tsirkusevahendi tundma õppimisse.  Järgnesid akrobaatika, lavavõitlus ja klounaad. Tegemist oli ehk esimesegi tsirkuseõpitoaga Setomaal. Noored töötasid suure hasardiga: ees ootas ju avalik etteaste Värska rahva, ning mis peamine – pere ja sõprade ees.

Teatrinädalavahetuse nn. kõrvalprogrammi kuulus Taarka Pärimusteatri noortestuudio õpituba „Teatrikunsti ABC“. Taarka teatriõpitoa sisuks olid loovust, keskendumisvõimet, enese- ja grupitunnetust arendavad harjutused, kujutlusülesanded ja rühmaetüüdid.

Kuid mis saab ikkagi Setomaast? Palusime noortel oma mõtteid Setomaa ja setoks olemise teemadel vormida minilavastusteks. Tulemus: üks minilavastus, mis kujutas Seto Kuningriigi päeva noorte silmade läbi (paralleel – lapsed Elmo Nüganeni lavastatud Eesti Vabariigi 95. aastapäeva galakontserdil?), üks lustakas noorteversioon „Peko“ eepose teemal ja üks eriti mõtlemapanev lavastus „Peko Karu“, mis puudutas väikeste kogukondade (nagu seda on seto kogukond) võõraviha probleemi.

Mõlema nädalavahetuse lõpupäevad olid emotsionaalsed. „Et uus saaks alguse…“ eesmärk oli tuua noored kokku ja noored olidki kokku toodud: vastastikku vahetati kontaktandmeid ja tõotusi suhtlema jääda.

1013076_630373836986914_825531493_n

Mida andis see projekt meile endile?

Läbi selle projekti saime esimese ja väga huvitava ning õpetliku kogemuse projektivallas .See oli meile esimene suurem projekt mida otsast lõpuni ise läbi viisime, projekti kirjutamisest kuni aruandluseni välja. Tuli ette ka tagasilööke ja takistusi kuid need olid igati õpetlikud. Töö noortega on alati innustav ning pakub positiivseid elamusi. Oleme rõõmsad et saime anda oma panuse Setomaa külaelu arendamisse ning eriline rõõm oli kogeda, et meie korraldatud ettevõtmine ka osalejatele korda läks ning elamusi pakkus, saime kiidusõnu nii lastelt kui nende vanematelt.

Tekkis ka ootamatuid olukordi ja takistusi. Kui projekti läbi viimiseks läks, olid mõned hinnapakkumised vahepeal muutunud, kuid suutsime leida lahenduse. Samuti ei osanud me ette näha, et osalejad võivad viimasel minutil lihtsalt ära öelda ja tulemata jätta, nagu juhtus Obinitsas toimunud nädalavahetusel, kus 7 registreerunut hommikul teatas, et nad ikkagi ei tule. Meil olid suvesse planeeritud ka järeltegevused: plaanisime mängida valminud minilavastust etendada olulistel Setomaa sündmustel, kuid ei osanud ette näha, et suvel on noori kokku saada väga keeruline ning nii jäigi järeltegevus sellisel kujul tegemata.
Samuti ei olnud tuumikgrupi töö alati ühtlane kuid lõpuks saime omavahelise koostöö siiski toimima.

IMG_5834