Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noortealgatus, mis pälvis tunnustuse ja tähelepanu

Kehtna MTK aasta tegu, Raplamaa Aasta Tegu, Eesti noortevaldkonna 2013. aasta tegu –  jah-jah, kõik need tiitlid pälvisid Garaažikino tegijad tunnustuseks tubli töö eest!

Garaažikino oli Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli ning Kehtna valla noorte ühisprojekt, mille raames toimusid Kehtna MTK garaažis kord kuus filmiõhtud. Iga kinoõhtu teema toetamiseks valiti välja dokumentaalfilm ning teemajuht ehk lektor, kellel on antud teemaga kokkupuude ja pädevus, et vastata küsimustele ja avada tagamaid. Läbi Garaazikino teemavalikute edendasid projektitegijad ühtekuuluvustunde teket ja sallivat mõtteviisi.

Projekti idee tekkis 2012. aasta kevadel, kui Kehtna valla noortekogu ja Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli õpilasesindus korraldasid esimese ühisettevõtmise, tutvustades majandus- ja tehnoloogiakooli lahtiste uste päeval Kehtnat kui tervikut.

Garaažikino on toonud kokku suurepärase meeskonna, kuhu kuuluvad noored nii kohalikust ametikoolist kui Kehtnast. Varem otsene koostöö kohalike ja kutsekooli noorte vahel puudus. Üheskoos leiti, et Kehtnas on noortel palju probleeme, millest rääkida ja millele lahendusi otsida.

Projekti eesmärgid:
  • tuua üldharidus- ja kutsekooli õpilased kokku ühiselt tegutsema;
  • kaasata noori ise korraldama ja kaasa rääkima olulistel noori puudutavatel teemadel;
  • jagada noorte teemasid täiskasvanutega, andes informatsiooni olemasolevast olukorrast ja noori puudutavatest muredest ja rõõmudest.

Detsembris 2013 anti Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumis Garaažikinole üle noortevaldkonna aasta teo tiitel.

Palju õnne!

Projekti tulemused:

  • Garaažikino on toonud kohalikud ja ametikooli noored läbi tegevuste kokku, pannes nad kaasa rääkima noorte jaoks olulistel teemadel ning luues nii aluse järgmiste ühiste noortealgatuste tekkeks. NB!  Garaazikino puudutas väga suurt hulka noori (keskeltläbi 60 igal kinoõhtul)
  • Esimene suur ettevõtmine, mis tõi kokku ametikooli ja kohalikud noored nii osalema kui ka korraldama ning seda kogu aasta vältel.
  • Garaažikinos osaleb ka palju täiskasvanuid, kes tänu Garaažikinole on saanud uue vaatenurga tänapäeva noorte probleemidele ja igapäevaelule. Teemaõhtud „Noored ja narkootikumid“ ja „Kirg, lähedus, kohustus, vastutus = armastus“ on olnud väga mõtlemapanevad.
  • Kasutati ära renoveeritud garaaži, mis on noortele mugavamaks kooskäimise paigaks kui eruoremonditud aktusesaal.
  • Projekt aitas läbi heade näidete kaasa noorte ettevõtlikkuse arengule.
  • Projekti raames toimus ka Garaažikino dokfilmikonkurss, mille eesmärk oli leida noorte jaoks eluline- oluline- valuline teema ning see üles filmida. Võistlustööd leiab projekti FB lehelt.
Garaažikino teemalised kajastused ilmus Rapla maakonnalehes (Artiklid: “Noored toovad kino Kehtnasse”, “Garaažikino galaõhtul pandi hooajale punkt”), maakonnaportaalis, Kehtna valla ajalehes ja Eesti televisiooni uudistesaates Aktuaalne Kaamera