Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Mugavustsoonist välja! Inspireeriv õuesõpe projekt Gruusias

“Outdoor & Explore” projekt toimus Thibilisis ning Gruusia rahvusparkides lõppenud aasta augustikuus. Töövarju projekti korraldajateks olid Shokkin Group Eestist ning Gruusia noorteorganisatsioon DRONI. Mõlemal organisatsioonil oli huvi noorteprojekti kirjutamise vastu, ja mitte ainult, vaid põneva ning meeldejääva õuesõpe projekti vastu. Head mõtted ja koostöövalmidus liideti ning veedetigi kümme imeilusat augustikuu päeva Gruusia metsade ja mägede keskel, teineteist, loodust ja erinevaid ettenägematuid olukordi tundma õppides ning lahendades.

Projekti eesmärgiks oli toetada noorte inimeste füüsilist, vaimset ja hariduslikku arengut. Ühtlasi arendada noorte sotsiaalseid pädevusi, tõsta teadmisi inimõigustest, rahu loomisest ning konfliktide lahendamise oskust. Lisaks eelmainitule soovisid mõlemad organisatsioonid saada hea kogemuse õuesõpe projekti korraldamise ja läbiviimise näol, et tulevikus veel paremaid ning edukamaid projekte korraldada. Projekti käigus sai palju tugevamaks kahe rahvusvahelise organisatsooni side ning koostöövalmidus.

Projekt viidi läbi nii läbi praktiliste tegevuste, kui ka mitteformaalsete õpimeetodite abil: aruteluringid, praktikate vahetamine, õppereiside korraldamine.

“Mina isiklikult tundsin ning teadvustasin endale, et ainult iseendale ei pea lootma ega häbi tundma, kui mul pole mingeid oskuseid või emotsionaalset valmisolekut teatud olukordadeks. Õuesõppe käigus saad aru, et abi vastu võtta on vajalik ning õpid seda enda ümber märkama ja kasutama oskama. Igapäeva elus on tihtipeale keeruline inimesi usaldada, aga sedasorti projektid õpetavad, kuidas osata inimesi enda ümber aidata, ise abi vastu võtta ning neid, kes sind ümbritsevad, ka usaldada.” Maria Eestist

MIKS ÕUESÕPE?

Õuesõpe, kui alternatiivne õppimise viis, on kogu Euroopas aktuaalne olnud juba pikka aega. Paljudes riikides on see juba ka väga sujuvalt integreeritud formaalsesse koolisüsteemi.

Õuesõpet, kui õppimise ühte varianti on kasutatud mitmetel erinevatel viisidel ning keskkondades. Alates esimese klassi õpilastele väikeste metsamatkade korraldamisest kuni ühe variandina aitamaks endistel vangidel paremini ühiskonda tagasi sulanduda. Pole aga oluline, mis kujul ja kus seda kasutatakse, on õuesõpel alati omad plussid ning miinused.

Kahtlemata loob see väga head enese tundmaõppimise võimalused, tagab kogemuse, et kuidas kriisi olukorras käituda, õpetab, kuidas paremini meeskonnas töötada, otsuseid langetada, meeskonda juhtida, aga ka kuidas üleüldiselt suhelda ning konfliktiolukordi lahendada.

Siiski, peab välja tooma ka selle, et kindlasti ei sobi õuesõpe, kui õppimise ja kogemise viis kaugeltki kõigile inimestele. See eeldab teatavat hoiakut ning sisemist valmisolekut, et õppija oskaks ning suudaks õuesõpet hinnata kui head ja kasulikku õppimisvõimalust, mitte vaid kui mõnusat ajaveetmisviisi. Olenemata sellest, et “traditsiooniliste” õppeainete õppimine vajab pigem klassiruumi keskkonda ning vahendeid, on alati oluline meeles pidada ning hinnata õuesõpet, kui võimalust klassiruumist aeg-ajalt välja saada ning mõistust, keha ja meeli hoopis teises keskkonnas värskendada.

“Minu jaoks oli õuesõppe projekt eelkõige mõneks ajaks elu ja harjumuste muutmine. Sa väljud oma mugavustsoonist, seejuures võid sa mingil hetkel tunda pettumust, aga lõpuks, kui väljakutsed vastu võetud ja ületatud, tunned tõelist võidutunnet. Seejuures tunned ka uhkust, et tegid midagi täiesti uut koos vingete inimestega.” Elena Armeeniast

 

Projekti “Outdoor & Explore” käigus saadi paika ning kirja mõned peamised põhjused, miks tasub õuesõpe valida üheks projekti läbiviimise ning õppimise viisiks.

  • KESKKONNA MUUTUS

Olles täiesti väljas oma tavapärasest keskkonnast, on inimestel kergem ületada eelarvamusi ning tegeleda nii-öelda päris probleemidega.

  • ROLLIDE JAOTUS

Õuesõppe keskkonnas on kõik võrdsel positsioonil ning peavad tegema takistuste ületamiseks koostööd.

  • NAUDING JA LÕBU

Ka rõõm õnnestumiste üle ning lõbutsemine saavad antud olukorras sootuks teise tähenduse ning annavad osalejatele rohkem motivatsiooni edasi tegutsemiseks.

  • USALDUS

Tundmatus ning ettenägematus keskkonnas kasvab usaldus inimeste vahel kiiremini ning on sootuks tugevam, kui tavapärases “klassiruumi keskkonnas”.

“Elades looduses koos erinevate inimestega erinevatest riikidest ning veetes koos hästi aega, sain ma aru, et olen osake millestki suuremast. Mõistsin, kuidas olen loodusega seotud, kuigi aeg-ajalt kipun seda unustama. Tänu sellele kogemusele õppisin, kuidas ei tohi unustada looduse austamist ning kaitsmist.” Ambrogio Itaaliast