Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Inspireeriv projektilugu: Analyse and think critically: media literacy for youth workers

Edukaid, inspireerivaid ning meeldejäävaid Erasmus+ projekte toimub igal aastal üle Eesti kümneid ja kümneid. Järgnevatel nädalatel jagame Noorteagentuuri kodulehel viimase kahe aasta silmapaistvaid projektilugusid.

Seekordne lugu viib meid imeilusasse Taevaskotta ja 2016. aasta sügisesse.

 

2016. aasta oktoobri alguses leidis Taevaskojas aset noorsootöötajate õpirände projekt pealkirjaga “Analyse and think critically: media literacy for youth workers”

Projekt keskendus väga mitmetele kaasaja ühiskonnas olulistele teemadele:  kultuuridevaheline dialoog, religioonidevaheline dialoog, eelarvamustest ja stereotüüpidest üle saamine, kultuuriline mitmekesisus, konfliktide lahendamine/ennetamine, kriitiline mõtlemine, küber- ja meediakirjaoskus, kodanikuaktiivsuse arendamine, pagulaste, migrantide ja asüülitaotlejate integratsioon, ekstremismi vastu võitlemine.

Projekti peakorraldajaks oli Eesti People to People MTÜ ning projekti oli kaasatud tervelt 11 partnerit  – MTÜd Lätist, Rootsist, Hollandist, Saksamaalt, Hispaaniast, Prantsusmaalt, Maltast, Kreekast, Ukrainast, Gruusiast, Venemaalt. Projektis osales kokku 37 noorsootöötajat eelaminitud riikidest.

Projekti peamiseks eesmärgiks oli suurendada noorsootöötajate analüüsioskust ning teadmisi meediapädevuse vallas. Projekti puhul oli väga oluline reaalne väljund – et iga osaleja oskaks hiljem ära kasutada kohtumise käigus omandatud teadmisi ning kasutada meediavahendeid töös noortega. Seda eelkõige rahvusvahelisel ning mitmekultuurisel tasandil, kuidas tegeleda meediatekstidega, infovooga, kuidas seda pädevalt analüüsida ning sellesse kriitiliselt suhtuda. Ent nagu eelnevaltki mainitud, polnud see ainuke teema, mida projekti raames käsitleti. Meediakirjaoskuse ning kriitilise mõtlemise juures tegeleti ka noorte kodanikuaktiivsuse tõstmise arendamisega ning sellega, kuidas käsitleda selliseid olulisi teemasid nagu migrantide ja asüülitaotlejate integratsioon, ekstremismi vastu võitlemine.

Koolitusel lähtuti eelkõige “learning by doing” meetodist, mis töötas väga hästi. Osalejad said jagada oma kogemusi, õppida teistelt ning ennast seeläbi arendada. Üks olulisimaid teemakäsitlusi, millega projekti raames tegeleti, oli Ukraina, Euroopa Liidu ja Venemaa ning Gruusia, Euroopa Liidu ja Venemaa suhted kriisiolukordades ning meedia roll ja käitumine selle kõige keskel.

 

Projekti suurima edutegurina toovad korraldajad välja partnereid, nii paika, kus projekt toimus, aga ka rahvusvahelisi partnereid, kes kaasatud olid.

Erinevaist Euroopa paigust kokku tulnud partnerid leidsid projektile tagasi vaadates, et omandatud teadmistest ning kogemustest on neil igapäeva töös palju kasu, töötades noortega ning selgitades neile, kui oluline on meediakirjaoskus ning kriitiline lähenemine seejuures, on ütlemata oluline, et eelkõige oskaksid selles vallas orienteeruda noorsootöötajad ise.