Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Inspireeriv projektilugu: Can I Come In?

Edukaid, inspireerivaid ning meeldejäävaid Erasmus+ projekte toimub igal aastal üle Eesti kümneid ja kümneid. Järgnevatel nädalatel jagame Noorteagentuuri kodulehel viimase kahe aasta silmapaistvaid projektilugusid.

 

Seiklejate Vennaskonna eestvedamisel leidis 2016. aasta septembris aset noorsootöötajate õpirände projekt “Can I Come In?”, mille raames tegeleti kahe väga aktuaalse ning olulise teemaga: tõrjutuse vastu võitlemine ning põgenike, immigrantide ja asüülitaotlejate integratsioon. Projektist võttis osa 9 partner-organisatsiooni üle kogu Euroopa, Inglismaast Portugalini, kokku 37 inimest.

Projektitegevus toimus Rakveres ning üheks peamiseks tegevuseks ning õppimismomendiks koolitusel osalenute jaoks olid töötoad Rakvere koolides rohkem kui 250-le õpilasele.

Idee projektiks hakkas arenema juba 2015. aasta lõpus partnerite varasemal ühisel projektil ning teemapüstitus sai alguse sellest, et üheskoos arutati, mis on hetkel ühiskonnas kõige aktuaalsemad teemad, mis ehk võiks noorte jaoks olla selgemad. Nii kujunesidki projekti eesmärkideks järgmised olulised aspektid: parandada põgenike olukorra mõistmist noorte hulgas, harida noorsootöötajaid migratsiooni teemadel ning kavandada tegevusi, mis tooksid teineteisele lähemale kohalikke ning sisserännanuid.

Korraldajad ütlevad tagasivaatavalt, et kõik eesmärgid said täidetud ning eriti positiivne on see arvestades asjaolu, et projektis osalejate varasemad teadmised olid madalamad, kui enne projektitegevusi arvati. Eriti oluliseks peavad nad projekti juures koolides toimunud töötube, läbi mille jõuti väga paljude noorte ning ka õpetajateni. Ühelt poolt oli see kindlasti kasulik töötoas osalenutele, aga teisalt ka korraldajatele ehk projektis osalenud noorsootöötajatele, kuna seeläbi said nad oma esimese kogemuse antud teemat tutvustades, sellega tegeledes ning motivatsiooni ja julgust seesuguseid sündmusi korraldada tulevikus ka oma kodukandis.