Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Inspireeriv projektilugu: Living Libraries for Dialogue

Edukaid, inspireerivaid ning meeldejäävaid Erasmus+ projekte toimub igal aastal üle Eesti kümneid ja kümneid. Järgnevatel nädalatel jagame Noorteagentuuri kodulehel viimase kahe aasta silmapaistvaid projektilugusid.

Eelmise aasta suve augustikuus leidis Tartus ning Otepääl aset põnev noorsootöötajate õpirände projekt pealkirjaga “Living Libraries for Dialogue”. Projekt tegeles selliste teemadega nagu kultuuridevaheline dialoog, religioonidevaheline dialoog, eelarvamustest ning stereotüüpidest ülesaamine, kultuuriline mitmekesisus, konfliktide ennetamine, kriitiline mõtlemine ning meediakirjaoskus, kodanikuaktiivsuse arendamine, rassismi, tõrjutuse ja ekstremismi vastu võitlemine ning põgenike, immigrantide ja asüülitaotlejate integratsioon.

Nagu koolituse nimigi ütleb, oli peamiseks harimismeetodiks living library ehk elava raamatukogu meetod. Elav raamatukogu on peaaegu nagu päris raamatukogu, ent raamatute asemel on „lugemiseks“ inimesed, kes jagavad teistega seda, mis neis kirjas on – oma kogemusi, lugusid, elamusi. Seesugune otse, inimeselt inimesele lugude jutustamine aitab ära hoida eelarvamuse ja valearusaamade tekkimist, eriti, kui teemad on põletavad ning aktuaalsed.

Koolituse korraldajaks oli  Trajectorya MTÜ ning partnereid üle kogu Euroopa tervelt seitse – Leedust Itaaliani. Koolituse eesmärgiks oli kaardistada ning analüüsida kultuuridevahelise dialoogi väljakutseid, murekohti ning elava raamatukogu meetodil antud teema edendamisele kaasa aidata.

Projekti eestvedajad rõõmustavad tagasivaatavalt ning toovad välja, et projekt õnnestus igati, eesmärgid said täidetud ning nii mitmeski riigis toimusid projekti ajendil, tänu tegevuste käigus omandatud uutele oskustele ja teadmistele ka sündmused osalejate kohalikele kogukondadele. Tänu uutele omandatud meetoditele ja kogemustele on osalejad julgemad ka tulevikus rahvusvahelisi projekte korraldama ning neis osalema.